Palestina og Israel

Israel og “Samsons valg”

Israel har atomvåpen. Eller skal vi kalle dem masseødeleggelsesmidler. Men Israel har ikke underskrevet ikke-spredningsavtalen. Og gjør som de ønsker, når det gjelder opprustning.

Israel kan bruke slike våpen! Det har de vært villig til før, i krig med arabiske stater. De kan komme til å velge å ødelegge både seg selv og dem.

Vi kan kalle det for Samsons valg: I denne sammenheng å utløse et ragnarokk, og dra andre med seg i en katastrofe, snarere enn å gi etter selv. Israel kan gjøre det.

Samsons valg

For du husker vel Samson, i Bibelen? Samson var en israelitt. Og sterkere enn de fleste! Han ble tatt til fange av filisterne, og bundet til en stolpe i deres tempel.

Da ba han til Gud og sa: ”La min sjel dø med filisterne!” Og så rev han og dro i bærebjelken, så hele taket falt ned. Og knuste Samson, og alle andre.

Det var en selvmordsaksjon. Som tok med alle andre som var involvert. Israel kan gjøre det samme.

Vi så de under oktoberkrigen, i 1973. For du husker vel den krigen? Egypt og Syria angrep Israel, for å få tilbake okkuperte områder. Egypt og Syria var på offensiven, og truet virkelig Israel. I Israel spredte det seg panikk.

Da hentet Israel fram sine atomvåpen. Og gjorde dem klar til bruk. Dersom den arabiske offensiven fortsatte, og Israel virkelig ble truet, skulle Israel gjøre Samsons valg, og ta alle med seg i avgrunnen. Det var intensjonen til Israel.

Og det vil kunne skje igjen! Så lenge atomvåpen finnes. Noen kan bruke dem. Og kanskje gjøre Samsons valg.

17090cookie-checkIsrael og “Samsons valg”