Iran

Blir Iran bombet?

Stemningsrapport fra Iran.


Det er forventning i luften når folk stiger inn i den store konferansesalen, nord i Teheran. Mer enn seks hundre representanter, fra over hundre land, er samlet til stort møte, i shia’ enes Verdensforsamling. Delegatene har funnet sine plasser. Den iranske nasjonalhymnen er spilt. Og konferansen er i gang. “Shia-islam er tilbake på verdenskartet!” Det er generalsekretæren som taler. “Den tapre motstanden til Hezbollah i Libanon, og valget av shia-regjeringen i Irak, er medvirkende årsaker til dette. Det er på tide at tre hundre millioner shia-muslimer i verden, lar sin stemme blir hørt!” Han minner om den revolusjonære siden ved shia-islam, og sier: “Shia-islam har, ved sine faste organisering, disiplin og klare ideologi, en viktig rolle å spille i verden.” Etter disse innledende ord, taler Irans president, Mahmod Ahmedinejad.

Vil søke “opphøyet hjelp”

“Ærverdige deltakere!” sier han. “Verden står ved et veiskille. Det er uro og forandring under himmelen. Balansen i verden blir endret, til fordel for rettferdighet.”

Han minner om Sovjet-staten, som gikk i oppløsning og forsvant. “Det var et opphøyet mirakel.? Og han viser til USA, som ute etter å kontrollere regioner, ?nå er blitt tvunget til retrett?.

Så snakker han om Irak. Der hundretusener av muslimer er blitt drept, og millioner av mennesker er på flukt. “Den fredelige sameksistens som irakere har levd under i århundrer, er blitt brutt,” sier han. “Misledete elementer begår kriminelle handlinger. Ødeleggelsene er store. Det er en situasjon som skaper hat.”

Han legger skylden på hegemonistiske makter, først og fremst USA, som har trengte seg inn i regionen. “De grunnleggende problemene våre,? sier han, ?kommer alltid utenfra.”

Han går over til å snakke om Libanon. Og hvordan Israel der ble slått, drevet tilbake av Hezbollah, under invasjonen i landet sist sommer. “Det var et ydmykende nederlag,” sier han, “for en arrogant makt (Israel), og som vil ligge over den i lange tider.”

Så sier han, om Israel: “Det sionistiske regimet i Palestina står for undertrykking, fordrivelse og okkupasjon.” Og han legger til: ?Det bærer det ondes, eller Satans flagg.?

Han spår det vil bli oppløst og forsvinne. Og ser palestinerne som den viktigste drivkraft.

“Folk i verden ivrer etter rettferd,” sier han. “De vil søke opphøyet hjelp.”

Muslimsk identitet

Andre talere tar også for seg Libanon, og hyller Hezbollahs motstand. “Vi søker ikke tillatelser fra USA,” blir det sagt, “for det vi mener er rett! Vi legger våre egne vurderinger til grunn.”

Irak ses som et internasjonalt komplott, fra arrogante makter. ?Shia`ene skal undergraves, deres posisjoner skal ødelegges,? blir det hevdet.

“Men shia’ene kan ikke undertvinges!?, blir det sagt. ?I tusentall trosser de farer, på pilegrimsferd til hellige steder.”

Dagen etter er det møte med Ayatollah Khamenei, Irans øverste leder. Han ønsker velkommen, og sier: “Verden trenger spiritualitet!” Og viser til hvordan spiritualitet blir uttrykt i ahl-ul-bayt.

Ahl-ul-bayt betegner profet Muhammeds familie, som alle shia’ er så sterkt knyttet til. “Jeg sier ikke dette for å splitte, shia og sunni ” sier han, “men for å understreke vår egen identitet. Vi skal vokte oss for uenighet og splid.”

Han ser USA som den store fienden. Men sier USA er blitt svakere enn før. “USA og vennene deres er som i en malstrøm?, sier han. ?De trekkes nedover mot dypet. Deres framtid er ikke lys.”

Han fortsetter: ?I den evige kampen mellom godt og ondt, vil ?den store Satan? (dvs. USA) tape.?

USA frykter ?det rene islam? (shia-islam), mener han, ?som står for uavhengighet og verdighet?. Han sier: ?I shia-islam er det en religiøs synd, å la landet bli tatt av andre.?

Og videre: ?Det påhviler enhver troende, i shia-islam, å kjempe for de undertryktes rettigheter”.

Slutning

Ja, slik er shia’ene blitt bevisste. Og klar over egen styrke. De står fast ved sin egen identitet.

Vi kan møte dem i dialog. Eller overse, eventuelt avvise dem. Da kan vi fort ende blant ?de arrogante makter?. Og det kan påvirke vårt forhold til dem i de nærmeste tiår.

18120cookie-checkBlir Iran bombet?