Spørsmål og Svar

Bønn og bønnetider

Spørsmål:

Hei

Takk for at du har en fin side, der man kan stille religiøse spørsmål.

Jeg prøver å be fem ganger om dagen, men det er ikke alltid det går. Jeg prøver likevel å gjøre mitt beste. Det som er en utfordring for meg, når det gjelder bønn, er dette: Veldig ofte så sitter jeg med familien og venner (både muslimske og ikke-muslimske venner). Når det er bønnetid, vet jeg inni meg at jeg burde stå opp og be, men jeg syntes det utrolig vanskelig å stå opp fra de vennene og familien. (Det går greit med egen familien, men hvis det er familie selskap blir det umulig). Det liksom å tørre å være litt ?forskjellig? blir altfor vanskelig for meg. Har du tips eller råd som jeg kan bruke.

Hilsen H. Ali


Svar:

Takk for spørsmål.

Fint at du prøver å ta alvorlig på bønnen! Jeg tenker på dette, når jeg skal prøve å svare:

1.) Bønnetider er det godt å overholde. Men mange imamer sier at det går an å vise noe fleksibilitet i forhold til de tidene. Det synes jeg er klokt. Vi er ikke først og fremst til for bønnene, tror jeg, men bønnene er til for oss. Vi kan vise ettertanke i forhold til når vi finner tid for dem. En bønn er jo ikke bare noe som skal «gjøres», men krever tilstedeværelse og refleksjon. Dette kan være vanskelig om noen sitter i rommet ved siden av og venter. Stress passer ikke i en god bønn.

2.) Om å «tørre» å være litt «forskjellig»? Det bør man, når det gjelder. Men jeg er ikke sikker på at det er riktig å «demonstrere» dette når det gjelder bønn, overfor andre. Kanskje tvert om. Noen vil kanskje oppfatte det som litt sær. Vil de trekkes til islam ved det?

3.) Så et siste punkt. En klok imam har lært meg at man egentlig ikke bør «vise» sin bønn, sin bønneutøvelse, overfor andre, ikke-muslimer. Det kan oppfattes som en form for påvirkning, ja, en slags demonstrasjon. Den slags forsøk på påvirkning bør ikke muslimer vise. La den andre finne ut om islam selv ? ja, gjerne i samtale med deg, ved å lære å respektere deg, ved å se gode tanker og holdninger. Og ikke ved å vise «prektighet» i bønn, eller ved å snakke høylydt om at man er blitt hadj/hadji, eller liknende.

Det var mine tanker.

Lykke til.

Vennligst
Red

26880cookie-checkBønn og bønnetider