Veiledninger

Loven

Profeten fortalte:
      Moses spurte en gang Gud:
      Herre! Hvem setter Du størst pris på?
      Gud sa:
      Den som kan ta hevn, men tilgir.

Profeten sa:
      Muslimer skal ikke straffe noen, om det kan unngås. En anklagd bør helst gå fri. For det er bedre å gjøre feil ved å tilgi, enn ved å gi noen urettmessig straff.

Imam Ali sa:
      Døm ikke en sinnsforvirret, et barn eller en utilregnelig som ikke er ansvarlig for sine handlinger.

16220cookie-checkLoven