Palestina og Israel

Palestina er okkupert, som Norge var okkupert

Palestina er okkupert! – Og palestinerne er okkupert, de kjemper mot okkupasjon! Palestinerne har rett til det.

Nylig sto det en kronikk i Dagbladet (18. des. 2001), skrevet av professor Edvard Vogt. Han sammenliknet palestinernes motstand mot Israels okkupasjon med den norske motstanden mot Tyskland okkupasjon i 1940-1945.

Han skrev: – Å gjøre motstand er en plikt i et ulovlig okkupert land som Palestina! Liksom det var en plikt å gjøre motstand mot okkupasjonen av Norge.

Den palestinske motstanden – mot Israel – er rettferdig! Og det er okkupasjonen som er problemet, og ikke palestinernes motstand.

Professor Vogt trakk altså sammenlikning mellom Israels okkupasjon av Palestina og Tysklands okkupasjon av Norge, og skrev:

“Vi ble bare okkupert i noen få år, og vi ble ikke utsatt for nedslaktninger av hele landsbybefolkninger, som i Deir Yassin – eller i Quibya, utført av Ariel Sharon med Ben-Gurions godkjennelse. Vi ble heller ikke kolonisert av tyske bosettinger.”

Palestinerne er blitt nedslaktet. De er blitt fordrevet – av Israel, som har tatt over deres land.

Vogt skrev: “I mer enn femti år har norske journalister vært mikrofonstativer for israelernes utrolig vellykkede propagandaopplegg.”

Og videre: “Israels krigsforbrytelser med bombeangrep og velrettede skudd mot steinkastende barn blir fremdeles hver eneste dag fremstilt i norske media som forståelige “gjengjeldelser” av palestinernes terror.”

Vogt avsluttet slik: “Vi som har elsket drømmen om et humant Israel som et hjem for forfulgte jøder, gråter i dag over landets snart fullbyrdede moralske selvmord.”

Mange kan gråte over det.

17150cookie-checkPalestina er okkupert, som Norge var okkupert