Midtøsten

USA bruker tortur

Tortur brukes i en rekke land, deriblant USA. President George W. Bush nedla tidligere i år veto mot et lovforslag som skal forby tortur. Dermed kan praksisen fortsette.

?Waterboarding?, eller simulert drukning, er en vanlig metode. Fangen spennes fast med hodet i vann til personen får fornemmelse av drukning.

Vi kjenner en variant fra vår egen historie. Tyske okkupantsoldater brukte den i Norge. Metoden ble kalt ?kaldt bad?, og er i rettsoppgjøret omtalt slik: ?De kalde badene ble foretatt i vann tappet direkte fra kranen. Etter at den som skulle forhøres var avkledd ble han forsynt med håndjern og bena ble bundet sammen. Deretter ble han lempet opp i badekaret og dukket under gjentatte ganger. Dersom han forsøkte å holde pusten ble han stundom dunket i mellomgulvet. Mellom hver dukkert ble det stillet spørsmål til ham.? (Johs. Andenæs. Det vanskelige oppgjøret. Oslo 1979.)

Norske myndigheter kalte det tortur. For amerikanske myndigheter er det kun en avhørsmetode, som stadig blir anvendt. Skal ikke Norge protestere?

20240cookie-checkUSA bruker tortur