Palestina og Israel

Aktuelt om Palestina

Man fordriver ikke et folk, som – ja, palestinerne, man tar ikke over landet til et folk, som palestinerne, man undertrykker ikke de nasjonale rettighetene til et helt folk, palestinerne, og så fordømmer folket – palestinerne – for aggresjon!

Den går ikke!

Men Israel prøver på det! Israel har fordrevet palestinerne og tatt over landet deres. Israel nekter dem nasjonale rettigheter.

– Og sier palestinerne er årsak til uroen!

De – palestinerne, skal bøyes i kne, og bli underdanige. De skal stanse motstanden. Da skal Israel ville forhandle, helt ut fra egen styrke.

Det er vel urimelig! For palestinerne har rett: De er fordrevet, og blir undertrykt. Og det er rettferdig for den undertrykte å gjøre motstand.

Israel fortsetter sine aggresjoner, bomber palestinske områder og terroriserer palestinerne. – Som er den undertrykte part. Men Israel tar seg til rette. Egentlig er det tragisk.

For Israel er det tragisk! For Israel nærer hver dag opp under ilden, under palestinernes, ja, under hele Midtøstens forbitrelse! Og tror de skal slippe unna med det!

Historisk skal det for Israel, i det korte eller lange løp, så sikkert straffe seg.

Midtøsten vil være i endring! Midtøsten om, la oss si hundre eller to hundre år, blir ikke det samme som i dag.

Som Koranen sier: – Har dere ikke vandre om på jorden, og sett hvordan alt endrer seg? Land og riker oppstår og går til grunne.

For slik er historiens forløp.

Hva vil da skje med Israel?

17230cookie-checkAktuelt om Palestina