Palestina og Israel

Allt snakk om Arafat er avledning

Vi må kommentere et sentralt konfliktområde:

Palestina, med Jerusalem, som er i hjertet til alle muslimer, jøder og kristne!

Palestina, med Jerusalem, som er elsket og besunget, og i sentrum for menneskelig historie!

Palestina, med Jerusalem, om hvilke det er sagt at fred, i Midtøsten, springer ut av fred i Palestina og Jerusalem, og krig, i Midtøsten, springer ut av krig, i Palestina og Jerusalem!

Nå er det krig i Palestina, og Jerusalem. Hva er opphavet til den krigen?

At Palestina, og Jerusalem er okkupert! Palestina, de palestinske områdene, er tatt over av Israel. Palestina er hærtatt, lagt inn under israelske styrker. Palestina er okkupert mark.

Ja, hvem kan nekte for det? Alle relevante internasjonale organisasjoner, FN osv. har fastslått: at Palestina, og Jerusalem er under israelsk okkupasjon.

Palestinerne er blitt fordrevet! Det er også slått fast av FN osv. og er noe de fleste vet.

Palestinerne nektes å vende tilbake!

– Fordi Israel skal være en eksklusiv. jødisk stat, forbeholdt èn befolkningsgruppe, jødene, mens andre, som palestina-araberne, ikke skal ha samme rettigheter.

Så okkupasjonen kom først! Fordrivningen kom først! Forestillingen om en eksklusiv, jødisk stat, i det helllige landet, kom først!

Deri ligger røttene til konflikten. Vend oppmerksomhet mot dem, om man vil arbeide for fred.

Avledning

Nå skjer det en avledningsmanøver. Vi oppfordres av noen politikere, som Bush og Sharon, til å snakke om noe annet. "Snakk om Arafat!" sier de. Arafat skal være korrupt, han må ta avstand fra vold, og gjøre endringer i sin administrasjon.

Men Arafat er vel ikke, når det kommer til stykke, så viktig? Han berører vel ikke, som leder, de viktige spørsmålene? Arafat er bare, i beste fall, personifiseringen av et folks drømmer og håp?

Andre ting kom først: Okkupasjonen kom først, fordrivningen, og eksklusiviteten, ved Israel, kom først! Det er dette som er Palestina-konfliktens årsak.

Så la oss snakke om det! Bring opphør i okkupasjonen! Gi rettigheter til palestinerne, og la flyktningene få vende hjem!

Da arbeider vi for fred.

17120cookie-checkAllt snakk om Arafat er avledning