Palestina og Israel

Boikott-kampanjens mål

Arne Ørum trekker i tvil det endelige målet for «aktivistene» som vil boikotte Israel, i avisa Vårt Land 29. august. Men: Kan «aktivistene» ha forskjellige utgangspunkt, og følgelig varierte mål?


For eksempel slik:

1.) Noen vil ha merket varer som er produsert på den okkuperte; «apartheid» -liknende Vestbredden, for å sitere tidligere USA-president Jimmy Carter. Da kan man velge å boikotte de varer.

2.) Andre vil øve press på Israel selv, skal vi si «hodet» til politikken. Man boikottet i sin tid «hele» Sør-Afrika, og ikke bare konsekvenser, som bantustan. Samme tekning kan eventuelt brukes her; når oppgaven er å øve press.

Statlig løsning. Tostatsløsning eller énstatsløsning? Ørum berører dette, uten å klargjøre eget standpunkt. La oss minne om en konsekvens ved tostatsløsning, med bibehold av den «jødiske» staten: Ikke-jøder i Israel kan aldri få samme rettigheter som jøder! Og tallet på ikke-jøder i Israel (arabere/palestinere) vil alltid virke truende, og må begrenses.

Det bringer oss over på de palestinske flyktningene. Ørum viser til Norman Finkelstein, så la meg også gjøre det. Finkelstein siterer i sin bok “Til Israels forsvar?” den israelske historiker Benny Morris som har hevdet at den store feilen Israel gjorde i 1948, var at man ikke «iverksatte en massedeportasjon og renset hele landet, hele Israel, for palestinere, en k til Jordan». (s.13)

Palestinerne. Disse ble rent faktisk fordrevet! De har juridisk ? og moralsk ? rett til å vende hjem. Finkelstein viser til dem som hevder «at en moralsk og juridisk rett blir meningsløs dersom den ikke kan håndheves». Og at retten i dette tilfelle kan bli oppfylt.

Verdien av boikott. Kan press på Israel, som boikott, hjelpe? Vil Israel kunne «gi etter»? Neppe! Økonomi er i sakens anledning, ikke så viktig. Det er et ideologisk spørsmål! Om eksklusivitet for én gruppe mennesker (her: jøder), som skal bygge en stat for seg selv (og ikke for dem som bor der); mens andre om nødvendig må drives bort, og man kan ta over jorda deres! Skal den tenkningen bli akseptert?

Håp i beste fall for en tostatsløsning (med bibehold av undertrykking)! Eller bruk boikott for å peke på énstatsløsning ? for likeverd og rettferd.

28560cookie-checkBoikott-kampanjens mål