Spørsmål og Svar

Det ondes problem. Hva sier Islam?

Spørsmål:

Hei!
Trenger litt hjelp til et prosjekt i Religionslære, så håper dere kan svare på dette:

Eksisterer «det ondes problem» også i Islam? At om Gud er allmektig, allvitende og allkjærlig, hvorfor finnes da ondskap? Og om ondskap finnes, eksisterer da Gud?


Svar:

Takk for spørsmål.

Ja, mange undrer seg sikkert over "det ondes problem" også i Islam. Generelt kan vi svare slik:

Gud er Den eneste kraft, Som styrer alt. Han har skapt menneskene, og gitt dem fri vilje, i en større sammenheng som vi ikke riktig forstår. Han vil se hvilken vei hvert menneske velger, det godes vei eller det ondes vei. I den sammenhengen lot han en frister fremstå, en kraft til å forsøke lede menneskene på gal vei, mot den rette vei, så menneskers valg ble et virkelig valg. Slik skjer alt i Guds plan.

Fristeren (Satan) sa: "Jeg skal la ting på jorden se tiltalende ut, og føre dem (menneskene) galt av sted, unntatt slike som er Dine tjenere." (15,39-40)

Og Gud svarte: "Du skal ikke ha makt over Mine tjenere, unntatt slike som følger deg, og går galt av sted." (15,42)

De skal ha selv selv å takke. Som fristeren sa: "Legg ikke ansvaret på meg, for ansvaret ligger hos dere." (14,22)

Det onde finnes. Det er skapt som et alternativt valg for menneskene. Det onde er det som fremmedgjør mennesket fra seg selv, som bryter ned mennesket, samfunn, natur og liv. Mens det gode fremmed mennesket, samfunn, natur og liv. Menneskene kan velge.

Det onde finnes, men ikke uten menneskene. Det er mennesker som velger det onde, tross veiledning og oppmuntring til det gode. Velger mennesker det onde, slår det tilbake på dem selv.

Det onde kan ramme andre. Da kan det være del av en test. Guds test, på hvordan vi takler vanskeligheter, sorg, smerte. Forblir vi sanne mot oss selv? Beholder vi vår egen menneskelighet, tro, tålmodighet, eller "rakner" vi, gir oss over, forfaller, går i oppløsning. Mer eller mindre. Gud vet hva vi gjør.

Dette er et sitat fra Koranen, som kan kaste lys over problemet: "Vi skal prøve dere med frykt og sult, med tap av liv, eiendom og avling. Men gi gledelig budskap til de tålmodige, som sier når ulykken rammer: ‘Vi tilhører Gud, og Ham vender vi tilbake til.’" (2,155-156)

Eller vi kan sitere noen hadith:

"Den Gud vil godt, tynges med prøvelser."

"Mer motgang gir større belønning. Den Gud elsker settes på prøve og renses."

"En muslim ser det gode i alt. Han er tålmodig i sykdom og vansker, for det kan følge velsignelse med. Og får han av glede og velstand, så takker han Gud for det."

"En muslim som er tålmodig i motgang, får tilgitt syndene sine."

Om Profeten møtte sorg eller død, pleide han å si: Inna lillahi wa inna ilaihi raje un! Det betyr: "Vi tilhører Gud og vender tilbake til Ham."

19482cookie-checkDet ondes problem. Hva sier Islam?