Palestina og Israel

En mur av mistenksomhet?

Under overskriften «En mur av mistenksomhet» skriver John Færseth en artikkel i denne avis, med utgangspunkt i den apartheid-mur som Israel har bygget i Palestina. (Vårt Land 3. juli.)


Færseth bruker ordet «separasjonsmur», den term som Israel bruker. Det sier noe om hans ståsted.

Det er slett ikke en «mur av mistenksomhet», slik Færseth tilslørende, skriver. Om vi holder oss til de faktiske forhold, og vi fortsatt snakket om den fysiske mur, så er den av Den internasjonale domstol i Haag vurdert som illegal og må rives. Domstolen sier at muren ? «som blir bygget av Israel, den okkuperende makt, på okkupert palestinsk territorium, inkludert i og rundt Øst-Jerusalem» er «i strid med internasjonal lov». Sitat slutt.

Færseth prøver likevel å anføre om muren, at den skal «beskytte Israel». Den internasjonale domstolen i Haag har avvist den påstanden, og ikke sett det som et legalt argument.

Israels apartheid-ideologi

Bygger Israel på en apartheid-ideologi? Færseth avviser dette. Men, hvilken ideologi snakker vi da om? Sionisme er det ideologiske grunnlag for Staten Israel. Theodor Herzl formet den. Hertzl omtales i den israelske Uavhengighetserklæringen som den israelske statens «åndelige far». Hva mente han om jøder, og palestinere?

Hertz ville flytte jøder inn i Palestina, for å etablere en rent «jødisk» stat. Palestinerne ønsket han bort! Hertz ville «oppmuntre» palestinerne til å forlate landet, skrev han, blant annet ved å nekte dem arbeid. Slik ble grunnlaget lagt for et grunnleggende skille mellom jøder og palestinere. Det skillet eksisterer den dag i dag.

Mest i øyenfallende er dette på den okkuperte Vestbredden. Der er det bosettinger, og byer, som bare er for jøder. Det er egne veier og busslinjer kun for jøder. Hver dag pågår etnisk rensning, ved at palestinere tvinges ut, og jorda deres tas. Mens jødiske settlements stadig ekspanderer.

Johan Galtung
Det mest ekstreme, skriver Færseth, er at vi inviterte Johan Galtung til å snakke. Galtung har kommet med noen oppsiktsvekkende uttalelser om jøder. Vi ville Galtung skulle kommentere dem.

I omtalen og annonseringen refererte vi til holdninger, som kan springe ut av det Galtung har hevdet. Slik var det provokativt ment. Og skulle ikke temaet kunne diskuteres, og eventuelt klargjøres? Færseth har invitert til det selv! (Dagbladet 7. oktober 2011.) Galtung har også svart. Nå vil Færseth avslutte diskusjonen! Han kritiserer Litteraturhuset for å ville gi Galtung plass.

Hva er det Galtung har sagt? Som Færseth er så redd for? Han, Galtung har diskutert jødisk makt, i medier og økonomi. Det er ikke nødvendigvis problematisk. Men å blande inn Sions Vises Protokoller, et historisk falsum, bidrar ikke i diskusjonen.

Pro-israelsk lobby
Færseth trekker også inn meg. Jeg har uttalt meg om jødisk innflytelse, i media og politikk. Kan særinteresser iblant ha forrang? Og hensynet til Israel, veie tungt?

Professorene Mearsheimer og Walt har vurdert det samme, i boka The Israel Lobby. Den er det verd å lese! De peker på hvordan den israelske lobby ? av sionistiske jøder, kristne og sekulære – ikke alltid ser på amerikanske interesser, slik som de selv sier. Men spør i stedet hva som kan tjene Israel. Dette ga krig mot Irak, sier de to, og senere også mot Syria. For tur mener de, kan stå Iran.

Muren
Tilbake til muren! Det er den vi vil fokusere på. Og kunne reise spørsmål rundt, om tenkning og ideologier. Men motkreftene, som noen sier, er sterke! Og anti-semittisme blir brukt som våpen.

26920cookie-checkEn mur av mistenksomhet?