Midtøsten

Fokus på jødisk lobby

Kan det gå mot krig med Iran? Og hva vil være drivkrefter i den krigen? Det kan være grunn til å sette fokus på jødisk lobby. Den lobbyen er et velkjent fenomen, og særlig i USA.


Den lobbyen er et velkjent fenomen, og særlig i USA. Der er den spesielt velorganisert og sterk. Ja, de største jødiske pressgruppene i USA har betydelig, og kanskje avgjørende, innflytelse over amerikansk utenrikspolitikk.

De står i denne anledning ikke alene; disse jødiske pressgrupper, eller lobbygrupper. De har støtte fra kristne fundamentalister. Sammen bevirker disse gruppene at ingen amerikansk president kan opptre noenlunde selvstendig, i forhold til for eksempel Midtøsten. En slik eventuelt, selvstendig person ville aldri bli valgt til president. Og i hvert fall ikke gjenvalgt. Det er et faktum at enhver president i USA, må tilpasse seg den jødiske lobbyen.

Ta president Obama i dag. Han begynte etter sin tilsetting å snakke om palestinske rettigheter. Ja, han støttet tanken om en palestinsk stat. En stund prøvde han også å være bestemt i å motsette seg jødiske bosettinger – i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Men ved dette utfordret han den jødiske lobbyen. Og snart fant han det «best» å trekke seg; den jødiske lobbyen ble for sterk. Nå hører ingen Obama snakke om palestinske rettigheter, en palestinsk stat, eller jødiske bosettinger i okkuperte områder. I hvert fall ikke i et valgår!

Obama og de republikanske presidentkandidatene konkurrerer i dag om hvem som er mest Israel-vennlige. De ønsker alle å bli sett på med velvilje av den jødiske lobbyen, og samtidig også kristne fundamentalister, disse som alltid støtter Israel. Obama og republikanske presidentkandidater er, kan vi si, opportunister. Det gjelder å vinne jødiske stemmer. Og kampanjemidler fra rike jøder. For det er døråpnere til Det hvite hus.

Ingen snakker lenger om Palestina. Men i stedet snakkes mye om Iran! Lederskapet i staten Israel har valgt å sette fokus på Iran, og se dette som en «eksistensiell trussel». Som om Iran skulle kunne utradere Israel! Iran har ikke atomvåpen, og har til nå ingen planer ? det sier selv amerikansk etterretning ? om å skaffe slike våpen. Men la oss tenke at de fikk et slikt våpen; ville de våge å bruke det mot Israel? Israel har selv minst et par hundre atomvåpen, og skulle utvilsomt bruke dem før Iran så mye som fikk tent en lunte. USAs utenriksminister Hillary Clinton har også sagt at om Iran skulle bruke en atombombe mot Israel, ville USA «jevne Iran med jorden».

Den iranske «trusselen» er ikke sann! Det Iran sier, er at den sionistiske staten Israel skal forsvinne i historiens gang, slik som Øst-Tyskland, Sør-Afrika og Sovjet har gjort det.

Men med fokus på «trusselen» fra Iran, kan Israel fortsette i sin «bakgård», med å ta over mer palestinsk land, bygge flere illegale bosettinger og etablere nye «fakta», som vil gjøre at Palestina, håper de, til slutt skal bli borte under Israel.

Den jødiske lobbyen i USA er drivkrefter for den politikken, og enhver amerikansk president må føye seg for den. Men merk også at pro-sionistiske grupper; personer, politikere og journalister her hjemme, følger opp den samme linjen. Og vær sikker på, at dersom Israel skulle bombe Iran, vil viktige medier her hos oss, med sine pro-sionistiske holdninger, utvise forståelse for bombingen. I så henseende er vi ikke uavhengige, men er selv et haleheng til israelsk og amerikansk politikk.

24180cookie-checkFokus på jødisk lobby