Palestina og Israel

Fred i Palestina?

Jeg ble bedt av Dagsavisens redaktør om å skive et debattinnlegg om Palestina og Israel, som erstatning for en betalt annonse, som redaktøren ikke ville trykke. Det er i seg selv oppsiktsvekkende:


På lederplass et par dager før står det i avisa at man må godta
synspunkter i debatter, selv om man ikke deler dem. Men annonsen med
sitt aktuelle syn, ble altså nektet trykket.

Jeg sendte, på oppfordring, et innlegg. Men det ble også avvist ? av
samme sjefredaktør Strand. Det er innholdet, som kan ligge til grunn, sier han.

Dette er hva det dreide seg om:

Hvilken vei kan føre til fred i Palestina? Det er ikke et uvesentlig
spørsmål. Palestina-konflikten ligger som et åpent sår, og påvirker
hele Midtøsten. Ja, men enn det: Det uløste Palestina-spørsmålet har
ringvirkninger til Irak, Afghanistan, Iran ? det skaper uro i store
deler av verden. De fleste vil vite det.

Til spørsmålet om Palestina: Israel har tatt det meste av landet, og
etablerer seg i det, med stadig nye settlements. Disse er bare for jøder.
Eller bør vi sette ordet ?jøde? settes til side ? det skaper uro i
debatten, med sine følelsesmessige implikasjoner?

Vi kan kanskje si det slik: De mange bosettinger på palestinsk jord ? og de er ulovlige alle sammen ? er kun for én befolkningsgruppe. De er bare forbeholdt den. Staten Israel er det samme: en stat for én del av befolkningen, der
andre ? ?araberne? ? er diskriminert, på de fleste vesentlige områder.
Og nå forventes at disse, araberne, skal måtte godta dette! At Israel
skal være for disse andre, ?jødene? (unnskyld) ? ja, at Israel skal
være ?jødisk? stat!

Staten skal være eksklusiv, for de andre, i et land som
araberne/palestinerne har hatt som sitt, i hundrer år. De andre
kom i hovedsak utenfra, koloniserte landet, og fordrev ? oftest
bevisst ? den palestinske, arabiske befolkningen. Skal dette bare godtas?

Nå har Israel tatt 80 % landet. Og forventes å skulle være der? I
hvert fall på en betydelig del av det? Med sin eksklusive karakter? Og
med støtte fra store makter, som USA, England og Frankrike. Mens
palestinerne tråkkes under hæl. Tror noen at det skal gi fred?

Nei, da er de på gal vei. Riktignok prøver de samme stormakter, og
særlig USA – ved et veldig press ? å få folk til å akseptere en slik
?løsning?, med Israel som eksklusiv stat, plantet inn i hjertet av
Palestina. Men det blir som å tenne et bål, og for fremtiden å blåse
til glør, som alltid vil skape uro i regionen.

Alternativet er selvfølgelig dette: Denne etnisk baserte staten, om vi
kan kalle den det ? og med særstilling for én gruppe befolkning
(?jødene?, og unnskyld igjen), må legge av seg eksklusiviteten! Eller:
Den må bli tvunget til å gjøre det. Israel ? eller om en vil; det
israelske regimet, må ?bringes til opphør?, som det sto i det
oppropet, som Dagsavisen ikke ville trykke. Og gjerne med sterkere
ord: det må ?ødelegges?, som var en formulering.

Vel å merke uten at urett skal skje mot de folk som det gjelder!
?Jødenes liv vil fortsette, og jøder skal ikke bli avvist av muslimer,?
sto presisert i oppropet.

Men dette ville ikke Dagsavisen trykke. Og heller ikke denne kommentar.
Men det finnes ingen annen vei ? til varig fred i Palestina.

22660cookie-checkFred i Palestina?