Iran

Godt valg i Iran

Valget i Iran vil bli viktig, for Midtøsten og verden. Progressive og tredje verden-venner bør glede seg over resultatet, som er oppløftende av flere grunner. Dette ligger i bunnen: Ånden fra den islamske revolusjonen kan ha rørt på seg! Den har vært undervurdert.


Ti teser til fordel for den islamske republikken:

1.) Iran står for uavhengighet! De fleste land i verden i dag følger USAs diktat. Skjønt diktatet er sublimt. Det er ikke åpent og direkte, og oftest ikke engang bevisst! Det følger en variant av det Marx tidligere sa, om at ”de herskende tanker er de herskendes tanker”. USA er verdens herskende makt. Deres tanker – uttrykt i politiske og økonomiske systemer, styreform og samfunnsmessig liv – er de herskende tanker! Vi er underlagt deres dominans, og tilegner oss deres tankesett. Alternativer står svakt. Iran representerer ett av dem.

2.) Iran konfronterer USA! Iran ligger i sentral region, med vesentlige oljeressurser. Det er livsviktig for USA å ha kontroll over dette området. Alle andre land i regionen er USA-dominert. De lar seg dirigere av amerikanske interesser. Og overlever på amerikansk velvilje. Iran er ”torn i øye” for USA, ved fast og selvstendig politikk, respektløst mot USA! Iran står øverst på listen over land som USA vil endre.

3.) Iran er en inspirator! I andre urolige hjørner ser mange til Iran, og henter vilje og kraft til selv å finne en vei, med andre verdier og mål enn dem som følger den amerikanske dominansen. Hezbollah i Libanon er eksempel på det. Det samme gjelder palestinske grupper.

4.) Iran støtter palestinerne! Iran er i dag det eneste land som gir grunnleggende støtte til palestinerne. De står fast på deres umistelige rettigheter: Palestina er palestinernes land! Palestinske flyktninger skal vende tilbake, og få igjen jord og eiendom. De settlere og kolonialister som fordrev dem, gjorde det på illegitimt grunnlag! De må legge bort sjåvinismen og sekterismen, og godta å bli minoritet i landet.

5.) Iran er mot staten Israel! Den er en settler-stat, skap i dyp urett mot palestinerne. Den er plantet i hjertet av den arabiske, og muslimske, verden, og er fast sammenvevd med amerikansk politikk. Ja, iblant kan det være vanskelig å få øye på om Israel i regionen, ivaretar amerikanske interesser, eller om USA ivaretar israelske. De to er nært knyttet sammen. Ofte finner man i kulissene de samme ledende personer bak politikken til begge stater!

6.) Iran er vanskelig håndgripelig! Tror USA de har taket på Iran, vender landet seg til Europa. Og truer Europa landet med boikott, åpner Iran seg mot Russland og Asia. Iran er en interessant partner, med store oljeressurser. Det er mange som vil ha relasjoner til Iran.

7.) Iran motsetter seg ”black-mailing”! Landet skal nektes atomkraft. Men har rett til å seg skaff seg det! Man frykter at Iran skal gå videre, og utvikle kjernevåpen. Iran har nok tenkt den tanken, med atommakter på alle sider: foruten Israel også Russland, Pakistan og India. USA har krigsskip i Gulfen, utstyrt med kjernevåpen, samt fly inntil Irans luftrom, utstyrt på samme vis. Og hva verre er: USA og Israel utvikler taktiske atomvåpen, som de kan bruke i en kommende konflikt.

8.) Iran eksperimenterer med en alternativ ideologi! Kan den bli bæredyktig? Den baserer seg på landets tradisjon, trosmessig, kulturelt og sosialt. Folket har gitt tilslutning til den ideologien, ved revolusjon og etterfølgende valg, som førte til landets konstitusjon, for å ivareta landets styre. Konstitusjoner bruker vakre ord. Denne viser til martyrene. Den vil fremme menneskelig vekst, og skal skape likhet og rettferd. Kanskje er ikke det originalt. Men den legger til grunn som antagelse, at det finnes en Gud! Og avviser det profane og verdslige.

9.) Iran reflekterer rundt demokratiet! I tråd med hva som nettopp er sagt. Demokrati eller folkestyre kan gi seg mange uttrykk. Normer og regler hører til, og setter frihets begrensninger. Iblant merker vi dem neste ikke, de blir internalisert. Ta for eksempel ”demokratiets høyborg”, USA: Kan hvermann bli presidentkandidat i det landet? Ende opp i Det hvite hus? Nei, først må han være millionær! Og så må han ha vist sin fortreffelighet, for eliten i det amerikanske systemet, han må vokse ut fra dem! Slik filtreres og selekteres kandidater, samfunnet reproduserer seg selv. Hvis man da ikke er en Arnold Schwarzenegger, med appell til samfunnets mørkere sider. Men alle lover de framskritt og velstand, og henvender seg til våre spontane ønsker. Kanskje trengte vi en verdikommisjon, eller et vokterråd, med innflytelse og makt, og folkelig tillit, for å gi samfunnet råd?

10.) Iran diskuterer frihet! USA er verdens ledende makt, og produserer de rådende tanker. Kan det være i denne sammenhengen, at frihet, utfoldelse under ansvar, gjøres identisk med individualisme, fokusering på å gjøre ting for seg selv? Kollektivt samhold og felles handling, for høyere mål, nedtones for individuell liberalisme! Er det dette amerikansk ”frihet” kanskje handler om? Ja, ”frihet, demokrat og fritt næringsliv” er basis for den amerikanske ideologien. Det er ”varen” USA vil eksportere. Kan vi som Iran, analysere og kritisere den?

I Iran har det vært avholdt valg! Med stor oppslutning for Ahmedinejad! Han var ”de fattiges” kandidat, og viderefører revolusjonære idealer. Han ser på seg selv som landets ”lille tjener” og dets ”gatefeier”. Han vil gjøre Iran til et moderne, framskredent, sterkt og eksemplarisk samfunn. Vi bør ønske ham lykke til med det!

18200cookie-checkGodt valg i Iran