Palestina og Israel

Grenseløs Israelsk aggresjon

I Palestina er det nå, kan det synes, kaos. Israels statsminister Sharon går på TV og sier at Israel er i krig. Verdens kanskje tredje sterkeste militærmakt, Israel, er i krig mot palestinerne, et av de fattigste folk i Midtøsten.


Det sier noe om styrkeforholdet: En hypermoderne krigsmakt, Israel, står mot fattigfolk som har lite å stille opp med, annet enn lette håndvåpen, og seg selv.

– Ja, seg selv, eventuelt som selvmordsbomber.

Hva slåss de egentlig om?

Vi gir ordet til Michael Ben-Yair, en tidligere regjeringsadvokat i Israel, som i den israelske avisa Haaretz nylig skrev (sitert i den britiske avisa The Observer, 31.03):

“Intifadaen (det palestinske opprøret, vår anm.) er det palestinske folkets nasjonale frigjøringskrig. Vi har entusiastisk valgt å bli et kolonialistisk samfunn, som overser internasjonale avtaler, eksproprierer jord, overflytter settlere fra Israel til de okkuperte områder, plyndrer – og samtidig rettferdiggjør det hele … vi har skapt et apartheid-regime.”

Det er konflikten i et nøtteskall! Israel er et undertrykkerregime, en okkupasjonsmakt! Palestinerne slåss mot dette, de fører en nasjonal frigjøringskamp.

Midler satt til side, akseptable eller ikke akseptable: Palestinernes opprør er rettferdig!

FNs Hovedforsamling har også slått fast at folks kamp for frigjøring fra kolonial og fremmed dominans og undertrykking, med alle midler, inkludert væpnet kamp, er legitim (res 3070).

Det er dette palestinerne bedriver!

For Palestina er okkupert! Israel er okkupant, – og dessuten en særegen okkupant. Israel ikke bare holder områder okkupert, men også bosetter dem, bebygger dem, reiser settlement på dem. Israel forflytter den opprinnelige befolkningen, palestinerne, og sender inn egne settlere. For å annektere nye områder.

La oss høre hva FN sier. Sikkerhetsrådet har i bl.a. resolusjon 237 pekt på hvordan Israel som okkupant, nekter palestinske flyktninger å vende tilbake og endrer de okkuperte områdenes fysiske og befolkningsmessige karakter, ved å forflytte befolkningsgrupper, ødelegger palestinske byer og landsbyer, etablerer israelske settlements – alt sammen i strid med Geneve-konvensjonens bestemmelser.

Slik opptrer Israel som okkupasjonsmakt!

Palestinerne kjemper mot dette. Midler skjøvet til side, skjønt hva kan palestinerne gjøre? Det palestinske opprøret er rettferdig.

Israel svarer med massiv våpenmakt. Nå mobiliseres flere ti-tusen soldater, som settes inn mot de palestinske områdene, og de er utstyrt med de mest moderne helikoptre, stridsvogner og tanks.

– Mot opprørske palestinere.

Sharon har ikke mye til over for slike. Han skal ha uttalt at opprørske arabere bør man rive testiklene av (Int Herald Tribune, 05.01.83).

Det hele er en tragedie. Også om man vil, for Israel.

17220cookie-checkGrenseløs Israelsk aggresjon