Palestina og Israel

”Guds øyensten”

Jeg ser det pågår en debatt i Vårt Land om «Guds øyensten»; Israel og jødene, og om hvorvidt kritiske røster til den, kan medføre straff fra Gud, eventuelt i form av hendelser som den på Utøya. Jeg undrer meg over dette.


Jeg vil kommentere spørsmålet om «Guds øyensten». Er det slik å forså, at Gud har en forkjærlighet for ett folk, og elsker det fremfor alle andre? Men – er ikke Gud rettferdig, og står vi ikke alle likt, for Ham? Har noen et fortrinn for Gud, ved å høre til et «folk», en slekt, en genetisk linje, kanskje, med mulige røtter tilbake til patriarken; Abraham? Eller mer direkte; til hans sønn Jakob, som også bar tilnavnet Israel? Jødene, eller «Israels barn»; er de fremhevet og spesielt elsket av Gud ? ja, har Gud den slags preferanser?

For meg er det en underlig gud, om slekt og folk skal være viktig for Ham! Nei, tro og handling skal ligge til grunn, for hver som skal stå Ham nær.

Abraham, patriarken ble fortalt det selv! Abraham ble velsignet av Gud, og spurte: «Skal det gjelde for etterkommerne mine også?» (Det vil si, for «Israels barn», altså.) Gud svarte: «Mitt løfte gjelder ikke for dem som handler galt.» (Koranen 2,124) Så de er ikke preferert, som gruppe eller «folk»; «Israels barn» – hver skal vurderes ut fra hva man gjør!

Og hva gjør de i dag, Israels jøder ? for eksempel i forhold til palestinerne? De skal måtte svare for det. Vi bør være kritisk til det, vi også!

23980cookie-check”Guds øyensten”