Palestina og Israel

Hamas er fremtiden

Vi tror at Hamas er veien framover i den palestiske motstandskampen. Fatah som har dominert kampen i årtier, er definitivt på vei ut. Det kan være grunn til å glede seg over det.

Fatahs kjempere som en gang var patriotiske, besluttsomme og “rene”, har forfalt til å bli leiesoldater. Ja, noen av dem er kriminelle. Liksom lederne, er de blitt blendet av for lenge å sitte med makt. De godtok ikke konkurrenter og rivaler. Men ønsket å feie dem bort, og gjerne med våpenmakt. Hamas sine tilhengere har de terrorisert.

De har fjernet seg fra den palestinske saken, om nødvendig å gi sitt liv for Palestina. Ydmykhet og ærefrykt er blitt ukjent for dem. Når makten er blitt så sentral, ja nesten et mål i seg selv, har de orientert seg mot andre makter, blant dem USA og Israel. De har godtatt de forordninger de har fått, om å akseptere staten Israel og arbeide for en felles “fred”, med dem som har tatt deres land. De har sveket grunnprinsipper i kampen.

Og alt dette for å bli anerkjent, være i dialog med Vesten, og stå fram som “forhandlingspartner” til Israel. De har bukket for “det internasjonale samfunn”.

Så vokste det fram en grasrotbevegelse med større oppslutning enn dem. Det ble demonstrert i valg. Men de ville ikke gi fra seg makten, og slett ikke over sikkerhet og våpen. Gjenstridig hindret de den nye ledelsen – Hamas – i å utøve sine folkevalgte posisjon.

De sto bak sammenstøt og konflikter. Og ga våpen til klaners militser. Selv fikk de våpen, penger og trening fra blant annet USA og Israel.

Hva Hamas i virkeligheten har gjort, er å tilgripe den posisjon som de egentlig vant ved valget – det åpne og frie valg som ble holdt i januar i fjor, men som for Fatah, Israel og Vesten ikke ga den “riktige” vinner. Og som derfor er blitt sabotert.

Skjønt kanskje er det ikke rett, som her, å sette “Hamas” opp mot “Fatah”. Det fins anstendige folk også blant sistnevnte, og disse har – melder aviser – samarbeidet med Hamas, i å bekjempe medløpere for Israel, og andre som har gitt etter for ytre press, og ved det forrådt grunnprinsipper i kampen.

Hamas har kontroll over Gaza! Hvilket er utmerket. Det har gitt striden en ny dimensjon. Og vil oppmuntre og inspirere folk, også i omliggende land, til kanskje å følge deres eksempel. Ny uro er skap under himmelen, og palestinernes frigjøringskamp fortsetter.

USA og Israel støtter Abbas, representanten for “det gamle” Fatah. Norge vil gjøre det samme. Vesten skal igjen gjøre gale valg. Mens det er Hamas som står nærmest hva vi kan kalle Midtøstens sjel.

17060cookie-checkHamas er fremtiden