Palestina og Israel

Hamas og Israel

SAs tidligere president Jimmy Carter har vært i møter med ledere i Hamas. Carter er mannen som fikk til ?fredsavtalen? mellom Israel og Egypt. Kanskje håper han nå å få til en liknende avtale, eller ta skritt mot en slik, mellom Israel og Hamasø.


Carter har uttrykt optimisme etter møtene, og sagt Hamas kan være åpen for ”fred”. Han sier Hamas kan ”anerkjenne Israel”. Hamas skal kunne godta en palestinsk stat på Vestbredden og i Gaza, mener han. Mens Hamas-ledere selv kommer med erklæringer som stiller spørsmålstegn ved dette, og delvis motsier det. Hva skal vi tro?

Et godt råd, for dem som vil forstå hva som skjer, og spesielt hva Hamas tenker: Les litt om islam. Og spesielt islamsk historie. Særlig viktig er erfaringer og hendelser rundt livet til profeten Muhammed (fred med ham).

Der fins en hendelse man bør merke seg. Profeten og andre muslimer var fordrevet til Medina, mens fienden (avgudsdyrkere og vantro) fortsatt holdt Mekka. Det var en uforsonlig konflikt mellom dem, uten mulighet for kompromiss. Den ene eller andre av de to partene, måtte seire eller tape.

Men det var en langvarig konflikt. Fienden i Mekka var sterkest. Da inngikk profeten en avtale med dem, kalt avtalen fra Hudaybie. Et av punktene var dette: Profeten tilbød (erke-) fienden 10 års våpenhvile – liksom Hamas nå gjør det med Israel.

”De som står i vår vei, skal vi bekjempe,” sa Profeten. ”Men vi skal gi dem tid.” Han ville bruke den tiden til selv å bygge opp styrke, for muslimenes endelige seier.

Les mer om den historien selv! For Hamas er dette referanse, i dagens konflikt med Israel. Liksom for Hamas, skal vi lære av historien.

17750cookie-checkHamas og Israel