Palestina og Israel

Hovedstad i Israel?

Det er rart med ord ? gjentas de ofte nok, kan man tro at de uttrykker en sannhet. Og bruker man de samme ord stadig på nytt, kan man bevisst eller ubevisst være med i en prosess der man i folk bevissthet flytter politiske grenser.


VG gjør dette, i sin VG Quiz 3. februar. ?Hvilken by er hovedstad i Israel??, lyder spørsmålet. Og svaret som VG gir, er ?Jerusalem?. Da har VG valgt side i konflikten mellom palestinerne og Israel.

For Jerusalem er okkupert! Og det i strid med FNs vedtak. Byen er blitt ?innlemmet? i staten Israel, også dette i strid med internasjonal rett. FN har en rekke ganger vedtatt resolusjoner som ?kritiserer på det sterkeste? alle tiltak iverksatt av Israel som ledd i okkupasjonen av byen. Og som bestemt ?fordømmer? Israels annektering av byen. (Se for eksempel Hovedforsamlingens res. 31/106 og Sikkerhetsrådets res. 298.)

Israel vil dekke over dette, og gjør byen til sin ?hovedstad?. Der får de hjelp av VG. Mens palestinerne ønsker i hvert fall deler av byen gitt tilbake til seg, eller at byen internasjonaliseres.

I trå med FNs vedtak, om ikke å anerkjenne Jerusalem som ?hovedstad? i Israel, har knapt noen annen stat lagt sin ambassade til byen. De anerkjenner ikke okkupasjonen. Det gjør derimot VG, som gjør ? med Israel selv ? Jerusalem til ?hovedstad? i staten. Det er urettmessig, og politisk, ordbruk.

23090cookie-checkHovedstad i Israel?