Spørsmål og Svar

Hva er rett Islam?

Spørsmål:

Hei Trond!
Hva er “rett” Islam?

Jeg er en mann på snart 25 år, som først nå har begynt å interessere meg for, og virkelig sette meg inn i, Islams lære. Grunnlaget har jeg nok hatt helt siden jeg ble født, i en muslimsk familie, men jeg føler at jeg fortsatt har mye å lære for ytterligere å bedre livet mitt.

Det største problemet jeg møter, er at Islam har mange fortolkninger. Dette gjør meg forvirret, men jeg har lovet meg selv å komme til bunns i hva som er virkelig Islam.

Det finnes mange tolkninger i læren. Og hver gruppe sier at den har rett, mens andre kanskje kaller den moderat, ekstremistisk eller til og med ikke-muslimsk. Noen grupper holder seg til Koranen, andre til både Koranen og hadith, og atter andre synes særlig å følge hadith.

“Ekstremistene” hevder at de er virkelige muslimer, fordi de følger alle reglene i islam. De ser “moderate” muslimer som “myke” mennesker, som har plukket ut regler det er lett å følge, men som forkaster andre regler. I tillegg blir de beskyldt for å legge til, eller trekker fra, ting ved Islam, for å gjøre den mer attraktiv for ikke-muslimer. Den anklagen rettes også mot deg.

Noen grupper sier at Koranen er viktigst, mens hadith ikke er så viktig fordi den gjenspeiler datidens samfunn, og ikke er så anvendelig i dag (i hvert fall deler av den).

De som følger hadith til punkt og prikke, spør hvorfor vi i all verden skal følge senere læremestere, når vi har profeten Muhammed?

Du skjønner kanskje at dette er fullstendig forvirrende for meg, som ønsker å lære det virkelige Islam! Jeg trenger din hjelp for å komme et skritt nærmere målet mitt.

Derfor blir spørsmålene mine slik: Hva er det rette Islam? Er hadith viktig å følge? Kan Koranen tolkes på flere måter, og i så fall: hvilken tolkning er den beste i dagens samfunn? Du har skrevet at Koranen har en kjerne og en åpen del, der den siste kan tolkes ut fra tiden. Hva er i så fall kjernen, og hva er den åpne delen?

Takker på forhånd, og håper du kan gi svar.


Svar:

Takk for spennende spørsmål. La meg besvare dem slik:

Om rett Islam

Hva er det rette Islam? Bare Gud vet! Vi er pålagt å søke, reflektere og tenke, for å finne "den rette vei". Men du vil neppe få endelig svar, om de mange sannheter ved livet, før du møter Gud på Dommens dag. Til den tid vil du måtte leve med usikkerhet.

Men Gud verdsetter din oppriktige søken! Be Ham om å lede deg på vei. Og hold fast ved det sentrale i troen, ja det som gjør deg til troende muslim.

1.) Hva gjør deg til en "troende"? Koranen sier at den er troende, som frykter Gud og stoler på Ham, som ber og gir av det han har, til dem som trenger det. (8,2-4) Slik følger du "den rette vei".

2.) Hva er "den rette vei"? Koranen peker på dette:

Still ingenting på linje med Gud!

Gjør godt mot far og mor!

Drep ikke deres barn, på grunn av fattigdom!

Styr unna umoral, åpen eller skjult!

Drep ingen, hvis liv Gud har gjort ukrenkelig!

Bruk ikke av foreldreløses eiendom!

Gi fullt mål og full vekt, som rett og riktig er!

Vær rettferdig i all tale!

Oppfyll dine forpliktelser til Gud!

Slik er Min rette vei!

Det sier Gud i Koranen! (6, 151-153) Da følger du Hans religion (Islam).

3.) Hva er viktig i Hans religion? Koranen sier: Du er bare pålagt å tjene Gud! Du skal være en som søker sannhet! Du skal be, og gi velferdsbidraget! (98,5)

Hadith

Ja, hadith er viktig å følge! Hadith er hva profeten Muhammad (fred med ham) sa og gjorde. Det er gode eksempler! Koranen sier at den som lyder Muhammad, lyder Gud. (4,80) Og at Muhammad er viktig forbilde. (33,21)

Men hva er sanne hadith? Og hvilke sider ved dem gir gode lærdommer for i dag?

Til det første, om sanne hadith: Det har fantes hundretusener av utsagn som angivelig skal være kommet fra profeten Muhammad. En stor del av dem har utvilsomt vært falske, og historisk blitt konstruerte av den ene eller andre, for å fremme et ønsket syn. Ja, lærde har påpekt at av virkelig autentiske hadith er det bare en håndfull tilbake, mens andre kan være mer eller mindre pålitelige.

Hadith-samlingene til Bukhari og Muslim regnes av mange som sanne. Men i dem er det også utsagt som ikke kan komme fra Profeten. De kan ikke være veiledning for oss.

Koranen peker selv på muligheten for falske hadith, når den sier: "Det finnes slike som sprer feilaktige historier, for å lede andre bort fra Guds vei." (31,6)

Til det andre, om gode lærdommer for i dag: Også av de hadith som vi mener er virkelig autentiske, må vi trekke lærdommer tilpasset vår tid. Koranen sier om hele åpenbaringen, at vi skal velge "det beste" fra den (7,145).

Kan Koranen tolkes?

Ja, Koranen kan tolkes! Vi skal hente fram "det beste" i den, det vil si det beste for vår tid. Da er det tillatt bruke hodet. Vi faktisk må ta vår tanke i bruk.

Gud pålegger oss to ting: Det ene er å stå opp for Ham. Og det andre er å tenke og reflektere. (34,46) Vi er skapt som tenkende vesener, og vårt intellekt er en gave fra Gud. Vi er pålagt å anvende det.

Der andre er mer skolerte enn oss, lytter vi til deres tolkninger. Vi gjør som Koranen sier, og følger dem med "kunnskap om Boken" (13,43), de med "autoritet" (4,59). Du kaller dem "senere læremestere", etter Profeten. Mange kaller dem (egentlige) imamer.

Koranens to deler

Koranen sier: "Han har åpenbart Boken (Koranen) for deg. Det finnes vers som er klare og utvetydige, som er Bokens kjerne. Og andre som er åpne for fortolkninger." (3,7) Det gjelder igjen at vi må fortolke, og bruke vårt intellekt.

Du har lov til å tenke selv! Og du kan spørre dem med "autoritet", ærverdige islamske lærde. For å finne hva som er rett vei.

Iblant kommer du ikke videre, og avfinn deg med det. Still ikke så mange spørsmål, i tråd med det Koranen sier: "Dere som tror, spør ikke om ting som bare ville gitt vansker for dere, om svarene ble gitt." (5,101)

Konklusjon: Gjør ting lett, og ikke vanskelig for folk! (hadith)

Avslutning

Kanskje er det et hadith jeg følger? Og det behøver ikke å være galt. Til påstanden om at jeg er "myk", er det fristende å referere til Abraham, profeten. Gud sier han var "bløthjertet og vennlig". (9,114). Det er gode egenskaper.

19350cookie-checkHva er rett Islam?