Kort Nytt

I Kina ønskes ikke ”vestlige verdier”

Kilde: Financial Times 31. januar 2015.


Kinas utdanningsminister har gjort det klart at de ikke ønsker «vestlige verdier» fremlagt i undervisningen. Han anser dette som et ideologisk spørsmål. Kina vil legge vekt på egen tradisjon, verdier knyttet til kinesisk historie. Det som Vesten ser som «demokrati og «menneskerettigheter», skal altså være diskuterbare forhold, mener han, og som ikke nødvendigvis har en universell gyldighet. Kan dette være tanker en kan tenke?

27760cookie-checkI Kina ønskes ikke ”vestlige verdier”