Kommentarer

Islamsk enhet

Islam er én religion, én verdensanskuelse. Grunnleggende trosoppfatninger er ett.
    Men det finnes flere lovtolkninger, og på et vis tankeretninger. Hvordan bør vi forholde oss til dem?

Vi bør strebe etter enhet! For hovedtrekkene er felles.
Som Koranen sier: “Hold fast alle sammen ved båndet til Gud, og splitt dere ikke opp!” (3, 103)
    Hva betyr det å skape enhet? Noen tror det betyr å gi opp alle særtrekk, og bare godta det en enes om. Eller at andre skal forlate sine tolkninger, og støtte dem en selv har.
    Begge deler er feil.

Vi skal respektere hverandre! La hver tolke Islam på sitt vis og føle tilhørighet til sin retning.
    Enhet betyr ikke sammenfall av alt i tro og livsførsel. Det er heller ikke mulig (verken mellom sunni og shia, eller mellom retningene innen sunni). Vi er likevel brødre og søstre.

Se mangfoldet som uttrykk for rikdom! Og samles om de grunnleggende forhold, som gjør troen til det den er.
    Forsvar den i handling og tale.

“La illaha ill Allah, Muhammadan rasul Allah!”
    “Det er ingen gud uten Gud, og Muhammed er Hans profet!”
    Slik er vår trosbekjennelse.
    Vi ber og faster, gjør pilegrimsreisen og gir almisse.
    På dette hviler en tenkning og en verdensanskuelse som alle muslimer har felles. Den bygger på Koranen og på eksemplet til profeten Muhammad (fred med ham).

Islam er dynamisk og levende! Når muslimer blir sløve og forfaller, er det fordi de vender seg bort fra Islam.
    De søker andre verdier enn dem som ligger fast i troen. Gud står ikke lenger sentralt. Noen gjør dette åpent, mens andre gir skinn av å tro.
    Koranen sier om disse: “Gud har lovet Ilden for hyklerne, menn og kvinner, så vel som dem som ikke tror.” (9, 68)
    Så vær ikke falsk i din opptreden.
    “Tro ikke dere er rene! Gud vet hvem som frykter Ham.” (53, 32)

Legg oppriktighet og sannhet til grunn! I søken etter enhet, som i alt annet.
    Koranen sier: “Mennesket kommer så visst til kort om det ikke er blant dem som tror, gjør godt og oppmuntrer hverandre til sannhet og tålmod!” (103, 2-3)
    Muslimer skal styrke nærhet og vennskap og avvise det som splitter og skiller.
    I tro på Den ene Gud.

16980cookie-checkIslamsk enhet