Kommentarer

Jeg anklager norske myndigheter

Jeg anklager norske myndigheter for å invitere til terror i Norge.

Norske myndigheter er med å skape ustabilitet i Syria ved å styrke opposisjonen, med militære og sosiale tjenester, og motvirke at den syriske regjeringen får kontroll over eget territorium.

Opposisjonen er farget av wahabisme, ideologien bak islamistisk terror. Opposisjonen konsoliderer seg med hjelpen fra Norge. Mål i Norge kan bli aktuelle.

Erna Solberg har gjort kjent at det norske engasjementet i Syria skal fremme «sunni-muslimske» interesser. Slik bidrar Norge til å styrke sekteriske motsetninger i Syria, noe terroristiske grupper ønsker.

På torg i Oslo blir det samlet inn penger til opposisjonelle og terroristiske grupper i Syria, under dekke av «humanitær» hjelp. Fører myndighetene kontroll med det? Personer snakker med unge innvandrere, ser vi, til synes enslige mindreårige for å rekruttere dem til arbeidet.

Det er steder i Oslo med påvirkning av wahabisme, terrorismens åndelige opphav. Ideologien spres ut fra Saudi-Arabia. Et viktig senter som Rabita-moskéen distribuerer hefter og bøker de mottar fra Saudi-Arabia, med wahabisme som innhold.

Norge ser Saudi-Arabia som viktig handelspartner og bygger gode relasjonene med dem, uten betenkninger knyttet til Saudi-Arabia som kilde til terrorisme.

Jeg har venner som kjenner miljøer i Oslo, og er bekymret, de tror det kan være et spørsmål om tid, før terrorisme kan bli utløst. Norske myndigheter demmer ikke opp.

De har medansvar, om slikt skjer.

Trond Ali Linstad

88380cookie-checkJeg anklager norske myndigheter
Tags