Palestina og Israel

Israel mot Gaza ? uten proporsjoner

Israels fungerende ambassadør til Norge, George Deek, etterlyser «proporsjonalitet» – en mer jevnstilt fremstilling av de to parter, Israel og Hamas i Gaza, altså – i sin kronikk i VG. 4. august. Men fremstillingen hans er feil.


Partene i konflikten
For det første: Partene er ikke Israel og Hamas! Konflikten går mellom Israel på den ene siden, og befolkningen i Gaza på den andre. Israel bomber Gaza ? nei, presist; befolkningen i Gaza! – med de mest moderne våpen. Avanserte helikoptre, fly og droner sender ut rakettene. De fleste som blir drept er sivile. Blant dem er mange barn. Folk i Gaza skal få «lære seg en lekse», heter det; de skal «glemme» å gjøre motstand.

Det var den palestinske siden! Og så til den israelske. Israel er okkupasjonsmakt! For slik er det, etter internasjonal lov. Israel har full kontroll av luftrom, grenser og kyst, for Gaza, og hindrer enhver bevegelse, inn og ut, av både varer og folk. Det gjør Israel til okkupasjonsmakt, ifølge Géneve-avtalen.

Motstand mot voldtekt
Da kan befolkningen i Gaza gjøre motstand! Det sier Generalforsamlingen i FN også. Skal så Israel kunne forsvar seg? Daniel C. Maguire, professor i moralsk teologi ved ved Marquette Universitet i Wisconsin, og forfatter av boka A Moral Creed for All Christians, har sagt: «Har en voldtektsforbryter rett til å forsvare seg når offeret for voldtekten yter motstand?» Svaret skal gi seg selv.

Israels eksistens
Israels fungerende ambassadør hevder, som israelske talsmenn ofte gjør, at Israels kriger ? og nå den i Gaza ? skal gjelde Israels eksistens. Det stilles opp som et argument. Men det er ikke nødvendigvis riktig. Vil Hamas «utslette» Israel? Dette er hva Hamas selv sier: «Vi ønsker en forståelse mellom Israel og Palestina for en gjensidig avtale. Den kan innebære en bi-nasjonal stat, eller en en-statsløsning.» (Dr. Ahmed Yousef, rådgiver til Hamas-leder Ismail Haniya.)

Gaza «tilbake til Middelalderen»
Israel bomber Gaza jevnlig. Og/eller sender inn bakkestyrker. De gjør det for å «klippe gresset», som det heter. Det vil si: å ta toppene av motstanden, etter hvert som den vokser seg til. Stor kraft kan bli lagt i dette! For å sitere Israels visestatsminister Eli Yishai, under en tidligere invasjon: «Vi må sprenge Gaza tilbake til Middelalderen! Og ødelegge alt av infrastruktur, inkludert både veier og vann!»

Ingen proporsjoner
Nå ser vi det skje igjen! Det er ingen relevante proporsjoner mellom palestinerne i Gaza og Israel! Vi må kunne fastslå det.

27040cookie-checkIsrael mot Gaza ? uten proporsjoner