Palestina og Israel

Israelsk aggresjon

Vi snakket om israelsk aggresjon, på palestinsk jord. I dag er den aggresjonen iøyenfallende, ved hvordan Israel bygger illegale bosettinger på mark de har tatt fra palestinerne, flytter egne innbyggere inn i disse områdene, og gjerne fordriver palestinerne.

Palestinerne gjør selvsagt motstand. Israel svarer med å bygge en mur, tvers gjennom palestinske områder, for å "adskille" jøder og palestinere.

Det er en mur for "apartheid", en skammens mur, som viser Israels umulige situasjon.

Den vekker videre motstand.

Slik israelsk aggresjon er ikke ny. Den ligger i bunnen for den israelske staten. Fra før Israel ble til, la sionistiske jøder planer for å fordrive palestinerne, og ta over landet deres. Hvordan ellers skape en jødisk stat, i et land som var arabisk, muslimsk?

– Vi skal oppmuntre den arabiske befolkningen til å flytte ut, skrev Theodor Herzl, den israelske statens åndelige "far" – Forflytningen (fordrivningen, altså) må skje diskret og forsiktig, skrev han.

David Ben Gurion, Israels første statsminister, hyllet tanken om "tvungen forflytning" av araberne fra områder som skulle bli til Israel.

Chaim Weitzmann, Israels første president, uttalte: -Hvis en halv million arabere kunne forflyttes, så ville to millioner jøder (jødiske innvandrere) bli satt i deres sted.

Og slik gikk det til. Da krigen ved Israels opprettelse i 1948 var over, hadde 700 000 arabere blir forflyttet. De og etterkommerne deres er de palestinske flyktningene, som har FNs rett til å vende tilbake.

I alt er det nå registrert rundt fire millioner palestinske flyktninger. Får de sin rett, om å vende hjem, så faller den israelske staten.

Hvordan fant fordrivningen sted? Dette er noen eksempler. Her – rapportert i det amerikanske tidsskriftet, Newsweek.

Israelske styrker hadde tatt Jaffa, Rydda, Ramle, og andre arabiske byer. Kommandanten spurte David Ben Gurion hva de skulle gjøre med befolkningen i byene. – Driv dem bort, var svaret. Som kommandanten, en senere israelsk statsminister sa: – De (araberne) dro ikke bort frivillig.

Dette er noen bilder fra "Heltenes museum", en hyllest til jødiske terrorister. De drev arabere bort. De kastet bomber på arabiske markedsplasser, på busser og liknende steder. For å "rense" landet for arabere. Og i stedet bringe jøder inn.

Det var slik den israelske staten ble til.

Moshe Dayan, israelsk forsvarsminister, uttalte en gang: – Det er ikke et sted i dette landet (Israel) som ikke er bygget på en arabisk landsby.

Skal den uretten bestå?

Eller respekterer vi nå palestinske rettigheter?

17420cookie-checkIsraelsk aggresjon