Palestina og Israel

Jerusalem ? for krig og fred

Jerusalem ? Al Quds ? står sentralt i Midtøsten-konflikten. Byen er avgjørende for om det skal bli krig eller fred i regionen. Fred i Midtøsten vil gi ringvirkninger andre steder. Og krig i Midtøsten vil sikkert bidra krig også i andre deler av verden. Jerusalem er viktig for krig og fred, ikke bare i Midtøsten.


Jerusalem er et politisk spørsmål. Jerusalem er okkupert. Og det gjelder for hele byen, både den østlige og den vestlige delen. Israel har tatt Øst- og Vest-Jerusalem. Og har innlemmet det i den israelske staten. Alle land har protestert mot dette. Men ingen ? så langt – gjør noe med det. Israels politikk i Jerusalem er en politikk for krig.

Jerusalem er et følelsesmessig spørsmål. Mange elsker Jerusalem. Jerusalem er den vakreste by. Jerusalem er en historisk by ? kjent i mer enn fire tusen år! Jerusalem har skapt religioner og kulturer. Mektige stater har hatt tilhold her. Jerusalem er en by som, egentlig, tilhører alle mennesker.

Jerusalem er et religiøst spørsmål. De store verdensreligionene; kristendom, islam og jødedom, har hatt opphav i byen. Mektige profeter vandret der. Jesus ? Isa ? lærte i byen. Muhammed (fred med ham) besøkte den, på sin ferd til himmelen. Jerusalem var viktig for andre profeter også.

Denne byen ? denne historiske og hellige byen, Jerusalem ? er nå okkupert av Israel.

Israel sier de har rett til byen. Hvilken rett? De sier de har røtter i Jerusalem. Som om ikke palestinerne har røtter i byen!

Vi kan sitere fra Det gamle testamentet, som Israel burde kjenne. Der står det, om byens herkomst: ?Fra Kanaans land stammer du, og der er du født. Din far var en amoritt og din mor en hetittisk kvinne.? (Esekiel 16,3) Kanaanitene, amorittene og hetittene ? de er det palestinske folkets røtter! Palestinerne har så visst eierett til landet. Palestinerne har også i nyere tid satt preg på detter landet, i hundrevis av år.

Fordriving
Nå blir palestinerne drevet ut av Jerusalem! Det skjer av de israelske, jødiske sionistene. De vil gjøre byen rent ?jødisk?! Palestinerne ? muslimer og kristne ? skal ikke ha de samme rettigheter i Jerusalem, som skal befolkes med jøder. Det er en politikk for krig.

Israel tar over palestinske eiendommer, og gir dem til jødiske immigranter. Dette er egentlig en rasistisk politikk. Det bidrar til spenninger og krig. Slikt følger den israelske politikken.

Jerusalem er blitt okkupert ved krig! Israel tok Vest-Jerusalem ved krigen i 1948, og Øst-Jerusalem ved krigen i 1967. De holder på Jerusalem ved krigsmakt. Skal de måtte tape den – på samme vis?

FN har en rekke ganger fordømt Israel for politikken i Jerusalem! FN har slått fast at alle forsøk fra Israels side, på å annektere byen, og endre byens status, er ugyldig og illegitimt. Israel lytter ikke til dette, men fortsetter sin aggressive politikk. Resultatet kan bli nye kriger.

En viktig lærdom for palestinerne, kan være denne: Forhandlinger, og stormaktspolitikk, kan vanskelig gi dem rettighetene tilbake! FN gjør lite, annet enn å vedta resolusjoner. Og USA synes ikke å ha kraft, med eller uten Obama, i å stå mot Israels aggresjoner.

Palestinerne må stole på seg selv! De må fortsette deres egen motstand! Vi må være støttespillere for dem; dere som står her, og millioner andre ? i solidaritet med det palestinske folket.

Og i solidaritet med den historiske og hellige byen: Jerusalem; Al Quds!

Vi bør gi et løfte om det!

21920cookie-checkJerusalem ? for krig og fred