Palestina og Israel

Takk til biskoper

Takk til dere, biskoper, som vurderer handelsboikott av Israel! Hvor godt det er å se at Kirkens kvinner og menn kan reagere og forvente at noe blir gjort, når man står overfor åpenbar urett. Man går ikke bare inn i kirken, eller til sitt stille sinn, og ber om endret handling, i forhold til mishandlete og undertrykte, som i dette tilfelle palestinerne – både kristne og muslimer.


Man ?vurderer? om ikke noe må gjøres. Det er i seg selv et viktig skritt. Man er bekymret og opprørt. Og ønsker å se at endring skjer. Det krever i blant handling, konkret og politisk gjerning. De som mishandles forventer det.

Palestinerne er okkupert. Landet deres tas, bit for bit. De drives fra jord og eiendom, og fratas grunnleggende rettigheter, av en stat Israel, som mener at det er deres ?rett? å etablere seg i landet, om nødvendig på palestinernes bekostning.

Det følger tragedier av dette! Menneskelige tragedier, for palestinerne ? kristne og muslimer. Og det får politiske konsekvenser, med spenning og fare for kriger. Hat og sinne vokser i regionen. Uretten bevirker det.

Israel legger ikke under seg mer land, og fratar palestinerne rettigheter, for å øke sin egen ?trygghet?. Nei, det følger av en grunnleggende tese om å ha ?rett? til å gjøre det. Landet skal være ?deres?, og palestinerne må innse dette! Slik fortsetter den samme prosessen, dag etter dag.

Kjære biskoper, si et ?nei?! Dere kan ikke godta dette. Dere er samfunnsbevisste mennesker, med et medansvar for hva som skjer i verden. I Palestina også ? blant kristne og muslimer. Og likeledes blant jøder: Ingen er tjent med at Israel tar land, bygger nye settlements, reiser murer og fratar palestinerne grunnleggende, menneskelige rettigheter ? nei, ikke jøder heller. Ta et standpunkt, kjære biskoper, og si klart ifra! Og ?vurder? konkret handling.

N.B. Sluttnotat: Biskopene ville ikke vurdere boikott likevel ?

22350cookie-checkTakk til biskoper