Palestina og Israel

Munnkurv på Israel-kritikk

Under overskriften ?Maskert antisemittisme? prøver May B. Lund i Aftenposten, 7. april, å vise en sammenheng mellom Israel-kritikk og antisemittisme. Bak mye antiisraelsk kritikk, mener hun, ligger det i virkeligheten antisemittisme ? ?i virkning, om enn ikke i intensjon?, som hun skriver.


Underforstått: Vi bør dempe vår Israel-kritikk, uttrykt blant annet i forslag om boikott, fordi jødefiendtlig kan ligge bak.

Hun viser til en undersøkelse av Edward H. Kaplan, som blant annet er styremedlem ved Israels tekniske institutt i Haifa, og Charles A. Small, med tilknytning til flere universitet i Israel. Deres utgangspunkt er neppe nøkternt. De har ved sin undersøkelse fokusert på ?den Israel-hatende européer?. (Wikipedia). Blant holdninger som tillegges denne, skal være ønsket om å boikotte Israel, at israelske soldater skal ha skutt mot sivile, og/eller at Israel er en apartheidstat.

Men dette kan være ryddige standpunkt! Som det må være lov å hevde, uten som May B. Lund antyder, at man derfor skal bli knyttet til antisemittisme. Vil hun legge munnkurv på kritikk?

22400cookie-checkMunnkurv på Israel-kritikk