Palestina og Israel

Jerusalem – kristne fremmer krig i Midtøsten?

Jerusalem er i fokus; USAs president Trump sier Jerusalem skal være hovedstad i Israel, og han vil flytte USAs ambassade til byen. Det er i strid med internasjonal rett! Og brudd med FNs vedtak. Jerusalem er okkupert by, ulovlig tatt av Israel! Det skal ikke aksepteres og godtas.

Hvorfor dette innspill fra Trump? Han trenger velgerstøtte, og har spilt ut Jerusalem-kortet for støtte fra amerikanske kristne. Mange av dem jubler nå, i glede over Jerusalem og Israel, slik de ser den aktuelle situasjonen i lys av Bibelen. De har sine egne referanser, disse kristne, bortenfor internasjonale lover. Med sitt ståsted fremmer de uro, og kan på sikt bidra til krig.

Det gjelder ikke bare amerikanske kristne; vi har dem hjemme også. De fremfører særinteresser ut fra bibelsk tolkning, på siden av internasjonale normer, og støtter den selvtekt Israel driver som underbygger uro og krig.

«Flytt Norges Israel-ambassade til Jerusalem!» Det var opprop fra kristne ledere her hjemme allerede for flere år siden, som dette avisutklippet viser, hentet fra Vårt Land (19. desember 1995). Blant underskrivere av oppropet var: Kjell Magne Bondevik, stortingsrepresentant, Helge Aarflot, generalsekretær, Anita Apelthun Sæle, stortingsrepresentant, Carl I. Hagen, stortingsrepresentant, Lars Korvald, tidligere statsminister, Kåre Kristiansen, tidligere statsråd, Jon Lilletun, stortingsrepresentant, Gunnar Prestegård, forstander, for å nevne noen.

Kan vi be om en kommentar, nå som verden fordømmer Trump; hva mener disse kristne? For FN eller for Trump?

Trond Ali Linstad

93700cookie-checkJerusalem – kristne fremmer krig i Midtøsten?