Iran

Rapport fra Teheran

IRAN er et spennende sted! Og tenk ikke bare politikk og konflikt, når du vurderer dette landet. Du kan besøke det selv! Reisen dit tar fem-seks timer. Så venter vakre steder, i Isfahan, Shiraz og Mashad. Persepolis må du til! Du er velkommen som turist. Jeg er selv kommet hjem fra en konferanse. Den ble holdt i det nordlige Teheran. Byen kjente jeg fra før. Men noe var nytt, denne gangen. For langs flere av byens gater var det satt opp store plakater, med bilde av Hassan Nasrallah, som er Hizbollahs leder, omgitt av libanesiske flagg.

Han fremheves på TV også. For Nasrallah og fotfolket i Hizbollah, er helter i denne del av verden, for å ha motstått Israels krigsmakt, og påført den viktige slag.

Og aviser melder med glede, at den mest populære i Egypt, ifølge en nylig meningsmåling – og Egypt er et viktig land ? er nettopp Hassan Nasrallah.

Etter han følger Khaled Meshal, som er Hamas sin leder. Og så Mahmoud Ahmadinejad, som er presidenten i Iran.

Så det skjer noe i den arabiske verden.

Nytt Midtøsten. Men neppe etter amerikanske ønsker. USAs utenriksminister Condolezza Rice, kalte Israels innmarsj i Libanon, en ?fødselsrie?, for et nytt Midtøsten. Hun hadde framtidshåp. Man ?rien? kan vise seg å bli starten på noe ganske nytt, som ingen riktig vet hvor fører.

Skjønt i Iran, så gjør man seg håp. Hizbollahs seier, slik det sies, har brakt ære til den muslimske nasjonen. Den gir varsel om en ny framtid, for den islamske verden, i konfrontasjon med terroristiske regimer.

USA og Israel står fremst blant dem.

Det samme budskap ble gitt på konferansen. Ayatollah Khamenei, Irans leder, hilste alle gjestene og sa at Hizbollah er et eksempel. ?Tro, besluttsomhet og offervilje,? sa han, ?la grunn for Hezbollahs seier.? Vå må alle lære av dem.

Konferansen. Men konferansen hadde dette hovedtema: Hvordan bygge islamsk enhet? Og det er et viktig spørsmål. For verdens muslimer, blir det hevdet, teller nå halvannen milliard, og utgjør en tredjedel av menneskeheten. De kan bli en formidabel kraft.

?Vi frykter ikke ytre fiender,? sa Khamenei. ?Politisk og økonomisk press, fra arrogante makter, vil ikke skremme oss. Men vi bekymres over indre konflikter.? Og han viste til sunni og shia, som dreper hverandre i Irak.

?På overflaten fins det forskjeller,? sa han. ?Men alt grunnleggende har vi felles.?

Han berørte spørsmålet om kjernekraft. Og sa: Vi ønsker ikke kjernevåpen! Våre fiender vet om det. Men de vil hindre oss i å gjøre vitenskapelige framskritt, så vi alltid skal komme bak dem. Vi trenger kjernekraft, til sivile formål.?

Iran gir seg ikke på det..

Muslimer og ikke-muslimer. Dette var et annet tema: Muslimer i ikke-muslimske land; plikter og rettigheter. Temaet var også stilt andre veien: Ikke-muslimer i muslimske land, og deres rettigheter og plikter.

I diskusjonen ble følgende vektlagt:

Menneskeheten er én! Vi er fra Adam, og Adam ble gjort av jord; vi har alle det samme opphav. Koranen sier menneskeheten er edel. Mennesket har en spesiell stilling, som stedfortreder for Gud på jorden. Og det gjelder alle Adams barn.

Profeten Muhammed påla oss toleranse. Han lærte oss at mangfoldet av mennesker, i etnisk og religiøst henseende, er etter Guds vilje. Ingen må undertvinge en annen.

Imam Ali sa, om den andre: ?Han er enten er din bror i troen, eller din neste i skapelsen.? Så vis omsorg for hverandre.

?Representanter for islam, kristendom og jødedom, og for andre religioner,? ble det sagt, ?må komme sammen til dialog. Og ikke for å utfordre hverandre. Men for å lære å leve sammen i fred.?

Og: ?Dere lærde som besitter kunnskap, og har podier å tale fra, tilhørere som lytter, kolleger og venner; dere må bruke deres innflytelse og respekt, for å fremme forståelse og samarbeid, mellom religioner og folk, til gjensidig nytte og fred.?

Men dette ble også fremhevet: ?Gud forbyr dere å skape fred med dem som har forfulgt dere for deres tro, eller har drevet dere fra deres hjem.? Og: ?De som er blitt angrepet, kan forsvare seg, også med våpen, fordi det er gjort urett mot dem.?

Noen viste igjen til Hizbollah. Som de kalte: ?Guds, og krigens menn?.

Minoriteter. Muslimer i ikke-muslimske land, ble det sagt, må følge majoritetens lover. Og er dette vanskelig for noen, så er Guds land så bredt og vidt, at man kan slå seg ned andre steder.

Muslimer i vesten må bruke frihet og demokrati, til å vokse moralsk og intellektuelt. De må styrke den muslimske identitet. Og reise kulturelle institusjoner. Spesielt er skoler viktig.

Videre må de gis veiledning og hjelp til å løse familiære, og andre problemer.

Hva med minoriteter i muslimske land? ?Gi dem fulle rettigheter!? De må fritt kunne beholde sin egen identitet, og ta del i beslutningsprosesser.

Minoriteter trampes på! Vil man fred, må alle respekteres. Og dette avsluttet konferansen.

Men det hadde også vært skarpere kommentarer, om at den tid nå er over, da muslimer godtar å bli ydmyket av andre.

Og for Iran slutter det en sirkel, tilbake til en fjern storhet, med en sivilisasjon som strålte over verden.

Rester synes, om du reiser i landet.

18020cookie-checkRapport fra Teheran