Veiledninger

Religion

Profeten sa:
      Den Gud vil godt, får forstand og kunnskap om tro.

Profeten sa:
      Det er god tro å se bort fra ting en ikke har noe med.

Profeten sa:
      Religion er gode råd.
      Folk spurte:
      Fra hvem?
      Profeten svarte:
      Fra Gud, Hans Bok og sendebud, fra imamer og andre muslimer.

16070cookie-checkReligion