Palestina og Israel

Sionisme er rasisme

Er Ervin Kohn rasist?

Ervin Kohn, 2. nestleder i Antirasistisk Senter og leder av Det mosaiske trossamfunn, har en kronikk i Klassekampen 9. november mot èn form for rasisme; antisemittisme. Men står selv for en annen form for rasisme; sionisme. Ervin Kohn er erklært sionist.

Sionisme er «en form for rasisme og rasediskriminering», fastslo FNs Hovedforsamling i 1975, resolusjon 3379 (senere trukket etter press fra USA og Israel). Rammer en slik vurdering, om rasisme, Ervin Kohn?

Sionismen er den ideologi som fremmer at èn befolkningsgruppe i Palestina (jøder) skal ha fortrinn fremfor en annen befolkningsgruppe (ikke-jøder/palestinere) og at staten Israel skal kunne videreføre dette i statens regler og lover.

Ervin Kohn bes kommentere dette.

Trond Ali Linstad

92240cookie-checkSionisme er rasisme