Palestina og Israel

Skamløs behandling av jødene?

Under denne overskrift, ”Skamløs behandling av jødene”, skriver Bernard-Henri Lévy en kronikk i Aftenposten 25. januar, med angrep på at FN-organisasjonen UNESCO har stanset en utstilling som skal vise ”Det jødiske folks relasjon til Det hellige land gjennom 3.500 år.”


Det skyldes utilbørlig press fra 22 araberstater, skriver Lévy.

Kan grunnen være en annen? Det er en urolig tid med intense forhandlinger for fred i Palestina-Israel. Er utstillingen som er blitt planlagt, ment som et historisk dokument, for opplysning og kunnskap, vitenskapelig fundert? Eller kan utstillingen ha en annen funksjon, nemlig den å underbygge jødiske krav til Palestina, og fremme støtte til et «jødisk» Israel, i en pågående politisk prosess?

Hva med palestinernes rett til Palestina? Og deres dype røtter i landet, kanskje helt tilbake til amorittene og hetittene, som innvandrende jøder tok landet fra? I hvert fall står det slik i Bibelen, om for eksempel Jerusalem: «Så sier Herren GUD til Jerusalem: Du stammer fra kanaaneernes land, der ble du født. Din far var amoritt og din mor hetitt.» Og videre: «Ved din fødsel, den dagen du ble født, ble ikke navnestrengen kuttet.» (Esekiel 16:3-4.)

Navnestrengen ble ikke kuttet, til den opprinnelige befolkning, som kan være opphav til dagens palestinere. Blir palestinernes røtter trukket fram, deres relasjon til det hellige landet gjennom 3500 år? Eller blir partene forfordelt? Blir det skamløs behandling ? av palestinerne?

26540cookie-checkSkamløs behandling av jødene?