Spørsmål og Svar

Spørsmål før et giftemål

Spørsmål:

Hei
Først vil jeg takke for en meget klargjørende side, der du på en lettfattelig måte forklarer hva som er viktig.

Jeg skal (sannsynligvis) gifte meg med en mann fra Tyrkia. Han er muslim, og kommer fra en relativ liten by. Han er troende, selv om han bryter noen regler iblant (slik jeg forstår det, ut fra hva du skriver).

Han er yngre enn meg. Jeg har vært gift og ble skilt for mange år siden, og har en voksen datter. Jeg synes kanskje han har litt hastverk. Jeg ønsker jo ikke å oppleve en skilsmisse igjen.

Jeg står i den norske statskirken, men er ikke spesielt kristen. Jeg er en aktiv og selvstendig kvinne, som er vandt med å ta ansvar. Jeg leser det jeg kan komme over av informasjon om Islam og Koranen, og må si jeg har blitt mye mer positiv til dette enn det jeg var før. Det er tydelig at noen gir feil informasjoner angående muslimer.

Mine spørsmål er:

1.) Om vi gifter oss i Tyrkia, er ekteskapet gyldig i Norge? Har jeg de samme rettigheter ved en eventuell skilsmisse som vi ville hatt i Norge? Han sier at en imam skal være tilstede/ godkjenne giftemålet. Hva vil det bety? Hvordan vil det foregå?

2.) Må jeg bli muslim? Hvordan blir jeg eventuelt muslim?

3.) Han er den eneste sønnen i familien, Hvilket ansvar har han i forhold til dette? Vil det bli vanskelig for ham å bosette seg i Norge på grunn av dette?

4.) Om vi bosetter oss i Tyrkia, så sier han at jeg må innordne meg de “vanlige” reglene som gjelder for familie og for kvinne/mann. Hva bør jeg tenke på?

5.) Jeg er eldre enn ham, hva sier Koranen om dette?

6.) Om vi kjøper hus i Tyrkia, vil vi i realiteten ha lik rett til huset?

7.) Om vi velger å få barn, hvordan stiller Koranen seg til at mannen skal være hjemme en periode når barnet er lite?

Som du forstår, så er det mange ting jeg lurer på. Jeg er ikke redd for at han skal bli voldelig, men jeg er usikker på hvordan /hvor lett / vanskelig det blir å takle hverdagen når en kommer fra så forskjellige kulturer?

På forhånd takk!


Svar:

Hei, og takk for spørsmål.

Du gjør rett i å peke på at dere kommer fra forskjellige kulturer. Dere kan ha forskjellige oppfatninger om mange ting, ut ifra bakgrunn og oppvekst. Det må en vite om.

Slike forskjeller vil ganske sikkert bli en utfordring for dere. Det kan på noen områder skape problemer. Selvsagt kan det også gå bra, som mange erfaringer viser. Men ta opp uenigheter tidlig, og prøv å løse dem i vennlighet, i en atmosfære av forståelse og respekt.

Her er svar til dine spørsmål:

1.) Ja, et ekteskap inngått i Tyrkia er gyldig i Norge. (Men sikre deg at du får dokumentasjon på at du er gift.) Blir dere eventuelt skilt i Tyrkia, gjelder tyrkisk lov ved skilsmissen, mens norsk lov gjelder i Norge. Og her kan det være forskjeller. (For informasjon kan du kontakte den norske ambassaden i Ankara, tlf. 009031244058010.)

At en imam er til stede ved vielsen, betyr nok bare at han skriver og bekrefter at dere gifter dere. Kanskje må du si noen ord (på arabisk?) som stadfester det. Derved er dere gift.

2.) Du behøver slett ikke å bli muslim. Det er fullt lovlig for en muslimsk mann å gifte seg med en kvinne som er kristen/har kristen bakgrunn. Skulle du ønske å bli muslim (i hjertet), så er det egentlig enkelt. Du fremsier for en imam troserklæringen: la ilaha illa allah muhammadar rasul allah (”Det finnes ingen annen gud enn Gud, og Muhammad er Hans profet”). Dermed er du muslim. (Formen kan variere.)

3.) Som eneste sønn vil han nok ha ansvar i forhold til sin familie. Kanskje vil han prioritere å hjelpe dem, fremfor mange andre ting, også hvis han bosetter seg i Norge.

4.) I Tyrkia er tradisjonen at mannen på flere områder har mer autoritet og større rettigheter enn kvinnen. Du som selvstendig kvinne kan du komme til å reagere. Det bør du tenke på. (Kanskje lesere av denne siden kan gi råd? Skriv til oss!)

5.) Du er eldre enn ham. I Islam er dette ingen hindring. Tvert om finnes det beste eksempel på at dette kan gå bra. Jeg tenker på det første ekteskapet til profeten Muhammad. Han var gift med Khadidja, som var 15 år eldre enn ham. De levde sammen i 25 år, til Khadidja døde. Ekteskapet deres var lykkelig, og er eksempel til etterfølgelse.

6.) Om dere kjøper hus i Tyrkia, vil tyrkisk lov gjelde for retten til huset. (Spør ambassaden i Ankara hva det vil bety.)

7.) Koranen sier ikke noe, så vidt jeg vet, om hvem som skal være hjemme når barna er små. Barna trenger tett nærvær fra både far og mor! Men de fleste vil se det naturlig at mor er nærmest tilstede. Små barn trenger mor mest! Men det bør være balanse i det.

Om slike og andre ting kan det være lurt å skrive ned en kontrakt på forhånd, før ekteskapet inngås. Alle viktige ting kan nedfelles i en slik kontrakt, eller avtale, som partene blir enige om. Den blir bindende for begge parter. Og kan være til hjelp hvis, og når uenighet oppstår. (Den vil være moralsk forpliktende, men kanskje ikke veie tungt juridisk.)

Lykke til!

19590cookie-checkSpørsmål før et giftemål