Palestina og Israel

Støtter de terrorisme?

Hvorfor skal det være slik, at én side i en konflikt; makthaverne og de styrende, skal kunne bedrive terrorisme, men den andre siden; de undertrykte og svake, ikke skal kunne gjøre det?


Vi vet jo svaret. Det er makthaverne, de ”sterke”, som styrer politikken, og som definerer hva som er legitimt. Definisjonsmakten ligger hos dem! ”Terrorisme” er når individer og opprørere; motstandere av den etablerte orden, ønsker å påvirke situasjonen, og går utenom de definerte regler. Mens ”politikk”, eller ”legitime tiltak” er, når etablerte styresmakter terroriserer folk.

Ta situasjonen i Gaza. På en landstripe på størrelse med Mjøsa, bor 1,5 million mennesker. Nær 70 % av dem er flyktninger. De ble drevet bort fra gård og grunn da staten Israel ble til.

Det har de ikke avfunnet seg med! Så de valgte Hamas, en besluttsom gruppe – gjennom frie valg – som sine representanter og talsmenn. Det skal de straffes for.

Folk i Gaza skal sultes og utarmes, til de forstår sitt ”eget” beste! Og det vil si til de anerkjenner Israel – som er årsaken til deres skjebne; lover å ta avstand fra ”vold” – mens motparten (Israel) skal kunne bruke det; og til de godtar tidligere ”fredsavtaler” – som i det vesentlige fremmer Israels syn.

Måtte de stå fast i å avvise dette!

Skal sultes til underdanighet

Men folk skal sultes til underdanighet! ”Det internasjonale samfunn”, eller hva den heter; alliansen av USA, EU og deres venner, nekter dem medisiner og mat. Store hjelpeorganisasjoner forventer en katastrofe. Av de halvannen million palestinere i Gaza, er én million avhengig av matrasjoner. Og skruestikken; begrensingen i matforsyninger, skal strammes ytterligere til.

En ledende representant i Israel uttrykte seg nylig slik: ”La oss nå få se, hvordan Hamas klarer å brødfø sine barn!”

Utsulting av sivile – også av barn – er blitt godtatt middel for å nå politiske mål! Og ingen i ”det internasjonale samfunn” protesterer. Det gjelder også for Norge.

Skal vi så være konsekvente? Hvis terror mot palestinerne, med utsulting av palestinske barn, synes å være et legitimt våpen, som ikke møter protester, så hvorfor er det ikke legitimt, for eksempel å sprenge – ja, en israelsk ambassade, for å ville påvirke politiske prosesser?

Og hvis Norge, og utenriksminister Støre, tier, til en bevisst utsultingspolitikk, med stans i leveranser av mat, så hvorfor er det ikke legitimt å stanse norske forsyninger av for eksempel olje, ved å sabotere en norsk oljeplattform i Nordsjøen?

Merk at jeg kun stiller spørsmål! Noen bør være utfordret til å svare. Men hvorfor skal de ”sterke” kunne ture fram, med utsulting og terrorisme, mens de svake skal være frarøvet de våpen?

17070cookie-checkStøtter de terrorisme?