Norge

Tanker ved et kommunevalg

Det er valg, og du spør kanskje: Hvilket parti bør vi stemme på? Hvilket parti er “best” og fortjener vår støtte?


Noen vil si at det er ikke så stor forskjell på partiene. Alle lover mye, men holder lite. Og slik er det kanskje blitt. Valgkamp er ikke alltid seriøs politikk. Det er "show" og "markedsføring". Man overgår hverandre med løfter, for å tekkes folk.

Det skjer på bekostning av politikers integritet. Anstendighet og seriøsitet når ikke fram. Nei, slikt bærer dårlig i valgkampen.

Man skal tekkes sitt publikum! Være "populær" og "inne". – I underholdsningspregete debatter.

Populismen tar overhånd, i de fleste partier.

Det er kanskje et tegn i tiden, når materiell velstand er høyeste norm. Og individer og enkeltmenneskene blir til samfunnets guder.

Politikerne jenker seg etter det.

Mens folk aner at det er feil! Og bærer på politikerforakt.

– Som kanskje følger demokratiet? I hvert fall vårt liberale demokrati.

Skal du stemme? Du behøver ikke å gjøre det! Det kan være en god ting at mange ikke stemmer, så vi forteller politikerne at vi tror ikke så mye på dem. Og kanskje ønsker vi andre verdier, enn de politikerne står for.

– Full støtte til palestinerne!
– Og nei til staten Israel!
– Respekt for islamsk tro!
– Islamske normer trengs i samfunnet.

Dette kan vi minne om, også i et kommunevalg.

18230cookie-checkTanker ved et kommunevalg