Iran

Uriktig om holocaust

Manfred Gerstenfeld skriver i Aftenposten 26. april, plass for et innlegg der hovedinnholdet er dette: ”Iran truer Israel med nytt holocaust”. Den påstanden er feil, fordi premissene for den er feil.


Gerstenfeld legger til grunn for sin påstand, at Irans president Mahmoud Ahmadinejad skal ha agitert for «å utslette Israel». Og Gerstenfeld oppfatter at dette bare kan skje «gjennom massemord». Deri ligger en kortslutning. For det første: Ahmadinejad har ikke agitert for å utslette Israel, men for at det sionistiske og sekteriske israelske regimet skal opphøre å eksistere. For øvrig på samme vis som det skjedde med regimer i Sovjetunionen, Øst-Tyskland og Sør-Afrika. Dette er Ahmadinejads budskap, som for andre iranske ledere. Og at denne eliminering av et regime må skje gjennom «massemord», er like feilaktig som å tro at endringene i de land som er nevnt, måtte skje på samme vis. Nei, dette er historiske prosesser.

Hvem er det som truer hvem? Israel vil bombe Iran! Og ha med USA på det! Resultatet skal bli ødeleggelse og død. Ja, en ny krig kan starte i regionen! Gerstenfeld kaller dette å ta «affære overfor Iran». Det er å manipulere med ord. Gerstenfeld agiterer for krig! Og det skal vi passe oss for.

24280cookie-checkUriktig om holocaust