Palestina og Israel

yr.no legitimerer okkupasjon

NRK og redaksjonssjef Erik Bolstad legitimerer okkupasjon av Jerusalem (Klassekampen 11.august). Han skriver om yr.no at de anser Vest-Jerusalem som en del av Israel. Men det er feil. Vest-Jerusalem er okkupert og illegalt innlemmet i den israelske staten, slik som også Øst-Jerusalem er det. Dette bør NRK vite.


Knapt noen stat anerkjenner Israels okkupasjon av Jerusalem, verken av den vestlige eller den østlige delen. Derfor har statene heller ikke flyttet sine Israel-ambassader til Jerusalem, men har dem i Tel Aviv. For hele Jerusalem er okkupert, både vest og øst.

Dette er FNs standpunkt. FN – Hovedforsamling og Sikkerhetsråd – har en rekke ganger vedtatt resolusjoner som ?kritiserer på det sterkeste? (Censures in the strongets terms) alle tiltak iverksatt av Israel for å endre Jerusalems status, og som ?fordømmer? (condemns) Israels annektering av byen. Det gjeldet for hele byen.

FNs kritikk og fordømmelse av Israels handlinger i Jerusalem viser til byens ?status?. Som når Hovedforsamlingen erklærer (Declares) at ?alle lovgivende og administrative tiltak iverksatt av Israel (…) i den hensikt å skulle endre den legale status til Jerusalem, er ugyldige og ikke kan endre denne status. (Res. 31/106.) Eller når Sikkerhetsrådet stadfester (Confirms) ?på klarest mulig vis at alle lovgivende og administrative tiltak iverksatt av Israel for å endre byen Jerusalem sin status (…) er fullstendig ugyldige og kan ikke endre denne status.? (Res. 298.)

Hva er så Jerusalems status i følge internasjonal lov? Den status gjenspeiler Jerusalems enestående posisjon i verden, som religiøst sentrum for halve menneskeheten, av kristne, muslimer og jøder. Jerusalem er hellig ved tro og drømmer, profeter og helgener, guddommelige åpenbaringer og historiske hendelser ? som berører hundremillioner av mennesker, under alle himmelstrøk.

Jerusalems legale status er å være en internasjonalisert by, et corpus separatum under et internasjonalt styre, administrert på vegne av FN. Og Israel kritiseres og fordømmes fordi deres okkupasjon og annektering av Jerusalem er i strid med denne status, vedtatt av FN (Res. 181 (II) av 29. november 1947).

Denne status for byen gjelder for den samlete by, både for den vestlige og den østlige delen. Jerusalems vestlige del ble okkupert av Israel under krigen i 1948. Også Israel omtalte denne delen først som ?Israel-okkupert område? og la den inn under militær administrasjon. Men snart ble det militære styret avviklet, og gradvis ble det vestlige Jerusalem gjort til del av staten Israel. Knesset (det israelske parlamentet) vedtok den 23. januar 1950 en resolusjon som erklærte at Jerusalem ?alltid? har vært hovedstad i Israel. Og siden den gang har Israel behandlet det vestlige Jerusalem som en integrert del av sitt eget territorium.

Jerusalems østlige del ble okkupert av Israel under junikrigen 1967. Og tre uker etter okkupasjonen ble også denne del av Jerusalem innlemmet i Israel. Ved dette hadde Israel annektert nesten hele det corpus separatum av Jerusalem definert av FN i 1947 til å være underlagt internasjonalt styre. Israel har tatt byen, i strid med dette FN-vedtak. Men vedtaket er fortsatt gjeldende, og gir byens internasjonale status.

Vedtaket er ikke blitt implementert. Men det endrer ikke ved dets gyldighet. Israels okkupasjon og annektering av Jerusalem (Jordan holdt en stund den østlige delen) bryter FN-vedtaket om byens status, men opphever det ikke. FN har en rekke ganger fordømt Israels disposisjoner i byen, i stadfestelse av gjeldende vedtak.

Det er viktig å holde fast ved dette. Hele Jerusalem er okkupert, vest og øst. Det bør yr.no respektere.

22620cookie-checkyr.no legitimerer okkupasjon