Palestina og Israel

Agenter og dobbeltagenter

Om deltakelse i skjulte tjenester


Det pågår konflikter i verden. En av dem er mellom palestinere og Israel. Den er en viktig konflikt, med ringvirkning for hele Midtøsten.

Den er grei, når det gjelder rett og urett. Palestinerne er undertrykt og fordrevet. De kjemper for sitt eget land. Palestinerne har rett i konflikten. Israel har tatt deres land, fordrevet og undertrykt dem. Israel har urett i saken.

Det er en bitter konflikt, med åpen krigføring, diplomati og propaganda. Men den utkjempes på flere nivåer. Som i alle konflikter har den også en skjult side, med hemmelige tjenester, informasjonshenting og agenter.

Den siste siden er også viktig. Det gjelder å stå sterkt der.

Vil noen hjelpe for eksempel palestinerne, kan det gjøres som solidaritetsarbeider. Man informerer om palestinernes sak, sprer flygeblad, arrangerer demonstrasjoner i gater, skriver innlegg i aviser, og deltar i debatter. Dette er betydningsfull og viktig. Det bidrar til å endre opinionen.

Men det pågår en skjult krigføring, i tillegg til den åpne. Noen kan bli spurt om å delta.

En kvinne i Oslo, Karin Linstad, ble spurt. Hun sa ja til å utføre skjulte tjenester, på forespørsel fra den palestinske siden.

Vi vet ikke riktig hva hun gjorde. Men hun ble spurt om – i fordekthet – å kontakte den andre siden, Israels Mossad, for å prøve å hente informasjoner fra dem.

Slikt er dristig forsøk. Blir hun avslørt, er hun i fare. Og før eller siden kan det bli kjent. Kanskje er det naivt, vil noen si, å tro det går an å villede Mossad. Men hun ble bedt om å gjøre det, på oppdrag fra den palestinske siden. Og gjorde det hun ble bedt om.

Nå har det kommet informasjoner fra Israel, som ønsker å skade henne. De ønsker å gi et negativt bilde. Kanskje håper de at hun skal si noe mer, om dem hun egentlig arbeidet for.

Men det kan hun ikke gjøre, hun vil ikke kaste lys over dem. Så hun må konfrontere det Israel sier. Noe av det vil være sant. Mens annet like sikkert er usant.

Det er del av det skulte spillet, mellom hemmelige tjenester. Det skjer på et annet nivå enn den åpne krigen. Men er likevel en del av krigen.

– I dette tilfelle mellom palestinere og Israel. Der førstnevnte har rett.

17470cookie-checkAgenter og dobbeltagenter