Palestina og Israel

Alternativ til Staten Israel

? Det er antisemittisme (jødehat) å nekte den jødiske statens rett til å eksistere. Dette står anført i en større artikkel i Vårt Land 7. februar, skrevet av samfunnsredaktør Erling Rimehaug.


Den påstanden er grov, og heldigvis feilaktig. Men den brukes av mange i debatten omkring staten Israel, for å stemple politiske motstandere som antisemitter. Jeg blir omtalt i den nevnte artikkel, og ber derfor om en kommentar.

Visst kan man være mot «den jødiske statens rett til å eksistere», og søke alternative statsløsninger til Israel ? uten å være antisemitt! Politiske argumenter underbygger dette ? og de bør diskuteres! Her skal jeg holde meg til en juridisk dom, fra en rettsak i Danmark.

Det gjaldt et folketingsmedlem, Steen Folke, som i en avis skrev om sionismen; det ideologiske grunnlaget for staten Israel, og om et mulig alternativ til den jødiske staten: «Antisionister ? som det også finnes noen av blant Israels jøder ? mener at det ble begått blodig urett mot den opprinnelige palestinske befolkningen ved opprettelsen av den sionistiske staten Israel. De arbeider for at det skal etableres en demokratisk og sekulær (altså ikke-sionistisk) stat i område med like rettigheter for den jødiske og ikke jødiske befolkningen.» Jeg selv deler dette standpunktet.

I et motinnlegg, skrevet av overlege Lademann, ble det anført det syn at dette standpunkt er uttrykk for «jødehets». Altså: At å nekte for den jødiske statens rett til å eksistere, og arbeide for en demokratisk og ikke-sionistisk stat i stedet, skal gjenspeile «jødehat». Det er også det standpunktet som Erling Rimehaug synes å fremme.

Steen Folke brakte saken inn for rettet, for å få annullert Lademanns påstand om at det standpunkt han sto for, uttrykte «jødehets». Retten ga Steen Folke fullt medhold. Retten fant det ikke godtgjort at Steen Folkes argumenter i saken ? mot den sionistiske staten Israel, altså – kunne stemples som «jødehets», eller som «propaganda for antisemittisme». Lademanns påstander ble kjent «uberettiget». Det syn som Erling Rimehaugs fremmer, bør også bli det til del.

Lademann ble dømt for ærekrenkelse, og ilagt bot for dette. (Saken ble ført for Aalborg by- og herredsrett, deretter anket inn av Lademann til Landsretten, som stadfestet den tidligere dom.)

Min oppfordring til Erling Rimehaug: La oss diskutere de faktiske forhold! Ble det begått blodig urett mot den opprinnelige palestinske befolkningen ved opprettelsen av den sionistiske staten Israel? Bør man arbeide for at det skal etableres en demokratisk og sekulær (altså ikke-sionistisk) stat i område med like rettigheter for den jødiske og ikke jødiske befolkningen?

I tråd med det Steen Folke hevdet. Og som av retten ble funnet legitimt.

Trond Ali Linstad
Innehaver av:
Palestinsk Fortjenstmedalje
og Jødisk Ærespris.

25410cookie-checkAlternativ til Staten Israel