Palestina og Israel

Spørsmål til kristne

Hvem er dere egentlig? Hva står dere for? Hva mener dere egentlig om situasjonen i Midtøsten, om okkupasjonen? Om bibelen?


Et spørsmål til kristne: hvem er dere egentlig? Jeg har levd blant dere i en mannsalder, og kunne kanskje selv også ha blitt kristen. Man lærer og høster erfaringer, og får en dypere innsikt. Dere kristne, hva står dere for?

Jeg innrømmer at bakgrunnen for dette spørsmålet, ligger i Palestina-konflikten. ‘Palestinerne har tapt.’ Slik lyder overskriften i et helsides intervju med historieprofessor Hilde Henriksen Waage, i Vårt Land 24. januar. Professoren mener at det israelske valget bekrefter at kampen for en palestinsk stat er tapt. Uten noen kommentarer til dette, fra Vårt Lands side.

‘Økt palestinsk vilje til vold.’ Slik lyder en annen stor overskrift, i Vårt Land 30. januar. Kan det være en sammenheng mellom disse; en oppfatning av at palestinerne kan ha tapt, ‘kampen om å få sitt eget land’ (Waage), og tendensen til økt voldsbruk? ‘Sviket mot palestinerne.’ Det er også et tema for professor Waage. (Klassekampen 26. januar.) Kan Vårt Land, og de kristne, være delaktige i det sviket?

Mitt svar er ubetinget ja! Det er dere. Delaktige i et svik mot en fortvilet og undertrykt gruppe, som dere nipper litt nestekjærlighet til, mens dere prinsipielt står fast ved den annen part, Israels rett til å etablere seg i landet, ta over mer mark – som i Jerusalem – og objektivt påføre palestinerne mer lidelse og nød.

Det er hva dere gjør, kristne! Og hva verre er: Det har røtter i tenkningen deres. Det er del av kristendom. I bakgrunnen ligger et landløfte, som visstnok fortsatt skal gjelde, og som står i deres hellige bøker. Det er Gud selv som gir landet til Abrahams barn; og for dere er det dagens jøder, de som har etablert seg i staten Israel.

Da har dere valgt side med dem, og det på et religiøst “kristent” grunnlag. Men vokt dere for dette, kristne, i å lese videre i den samme skriften, der Gud gir dette pålegget til de dere mener har rett til dette landet: ‘Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da skal de dere sparer bli torner i øynene og brodder i sidene på dere. De kommer til å gå til angrep på dere inne i landet, der dere har slått dere ned.’ (4. Mosebok 33,55)

Dere har vel merket, kristne, at det er dette som skjer i Palestina? Med belegg i kristnes hellige skrift? Bør dere ikke rydde opp i dette og ta et endelig valg, mellom nestekjærlighetskravet fra Jesus, og teser fra gamle skrifter om okkupasjon av land og fordriving av folk? For spørsmålet er aktuelt, og lyder: Hvem er dere egentlig, kristne?

15820cookie-checkSpørsmål til kristne