Palestina og Israel

Antisionisme er ikke antisemittisme

Det er viktig å merke seg dette: Antisionisme er ikke antisemittisme! Vi henter denne dom fra en dansk rett.


Anklage om antisemittisme. En venstre-politiker i Danmark, Steen Folke, hadde innklaget en avisdebattant, Axel Lademann, for Aaborg by- og herredsrett (1981). Folke som er antisionist, var av Lademann blitt kalt «antisemitt». Folke krevde karakteristikken annullert. Folke anførte sitt standpunkt slik:

«Det er meg ytterst maktpåliggende å forklare forskjellen mellom antisemittisme og antisionisme. Antisemittisme er en avskyelig rasistisk ideologi. Antisionister – som det også finnes noen av blant Israels jøder – mener det er begått blodig urett mot den opprinnelige palestinske befolkningen ved opprettelsen av den sionistiske staten Israel. De arbeider for at det skal opprettes demokratisk og sekulær (altså ikke-sionistisk) stat i området med like rettigheter for den jødiske og ikke-jødiske befolkningen.»

Klargjørende dom. Retten fant ikke grunnlag for å kalle Folkes standpunkt som «jødehets» eller «propaganda for antisemittisme». Den anså Lademanns anklage om «antisemittisme» som «uberettiget». Og Axel Lademann ble dømt til bøter.

Lademann klaget inn dommen til Vestre Landrett. Men Landsretten stadfestet den vedtatte dom.

Til videre debatt. Med dette bør forskjellen mellom antisionisme og antisemittisme være klargjort. Ta med det i videre debatt.

27150cookie-checkAntisionisme er ikke antisemittisme