Midtøsten

Demonstrasjon mot wahabisme og Saudi-Arabia

Wahabisme er den ideologi som ligger til grunn for Saudi-Arabias tenkning. Den er rigid, sekterisk, aggressiv og krigersk. Den fremmer terror og kriger.


Saudi-Arabia er årsak til kriger, terror, ekstremisme, forfall

Den gjør fattig tanker og sinn! Saudi-Arabia er opphav til den! Med penger og politikk sprer de ideologien til muslimer mange steder. Det skjer i Norge også! Og flere andre steder – som fordervelse og forfall! Den river ned menneskelige verdier.

Noen steder sprer den seg nesten som en pest. Ut fra Saud-Arabia. Til medspillere i andre steder.

Ta del i reaksjoner mot den! Som denne.

22270cookie-checkDemonstrasjon mot wahabisme og Saudi-Arabia