Midtøsten

USA og Saudi-Arabia

USAs president Obama har nettopp vært på besøk hos USAs viktige allierte; Saudi-Arabia i Gulfen. Hvem er disse saudiske sjeiker, USAs strategiske venner?


Tvers igjennom korrupte konger og prinser; diktatorer som holdes oppe og ved makten kun takket være sine oljepenger, sitt brutale undertrykkende militærstyre – og hjelp og støtte fra USA! Pinlig, skremmende og fordervende.

Formelt og offentlig kan det lyde slik: «Saudi-Arabia har aldri hatt militær styrke til å forsvare seg selv. Saudi Arabias allianse med USA har vært vesentlig – og til enorm fordel for begge. I bytte med en stadig strøm av olje og milliarder av dollar for den amerikanske våpenindustrien, har Saudi Arabia vært forsikret om at USA ville komme til hjelp om Saudi Arabia sto overfor en ytre trussel.» International New York Times 19. april 2016.)

Korrupte konger og prinser – diktatorer – kjøper seg forsvar og trygghet gjennom «vennskap» og allianser med USA! Saudi Arabia – ideologisk opphav til IS og liknende terrorister i mange land – får hjelp av USA til å overleve! Slik er hykleriet i politikken. I spill over folkenes hoder.

29320cookie-checkUSA og Saudi-Arabia