Midtøsten

IS må imøtegås på islamsk grunnlag

Å erkjenne Gud ligger ikke hos IS – som Koranen sier – i gode handlinger, barmhjertighet og det vakre, men i bokstavtro og rigide regler.


IS står mot islam. IS er med forherligelse av terror, ekstrem kvinneundertrykking og den ytterste sekterisme, langt bortenfor islam. Det må forklares og vises.

Den er muslim som erklærer dette: «Det er ingen annen Gud enn Gud (Allah) og Muhammed er Guds sendebud». Den trosbekjennelsen (shahada) favner vidt. Men IS og dens like har endret dette til å bli: «Den som ikke tror nøyaktig som oss, er vantro og kan drepes.» Det er blindt og sekterisk.

Koranen er troens grunnlag. Den uttaler om samme temaet: «Si ikke om andre at de ikke er muslimer.» IS gjør det og dreper.

Tradisjoner fra profeten Muhamed (hadith´er) er viktige. Men hvilke er autentiske? Mye er konstruert og tillagt Profeten. IS henter selvvalgte «hadith´er» og bruker dem for liv og død.

Koranen sier: «Denne skrift (Koranen) er fra Gud.» Muslimer er enige om det. Koranen er Guds egne ord, genuine og uforandret siden de ble åpenbart.

Koranen sier til muslimer: «Dere skal være et balansert samfunn – et samfunn i midten». IS gjør sitt samfunn til det mest ubalanserte – og lengst mulig fra midten! Koranen pålegger muslimer å følge Abrahams tro. Abraham var «tolerant og hengiven»! IS står langt fra det.

Koranen sier muslimer skal ha samme tro som «Noa, Abraham, Moses og Jesus». Ble «ikke-troende» drept av dem? Gud skapte Jesus som et «tegn» for menneskene, sier Koranen, og ga «mildhet og medfølelse» å følge. Fremmed er det for IS.

Allahu Akhbar – «Gud er stor»! Ja, visst, større enn alt annet! IS vet å gjenta det. Men dette er egenskaper ved Gud som IS aldri nevner: «Gud er barmhjertig og nådig»! Det gjentas mange ganger i Koranen! Men er fremmedord for IS! Koranen er mot at tro splitter. IS er en atskilt sekt.

Koranen sier Gud vil ha «mangfold». Gud kunne gjort alle til «ett samfunn»! Gud oppfordrer dem som tror – muslimer, kristne, jøder og andre – til å «kappes om å gjøre det gode»! Og de skal «verken frykte eller sørge»! Men IS setter seg i guds sted – og vil drepe dem.

Koranen sier: «Ingen kan tro uten at Gud vil.» Og: «Det skal ikke være tvang i troen.» Videre: «La de som ønsker det, tro, og de som ikke ønsker det, la være.» IS antar på nytt guds rolle – og tvinger folk til tro.

IS lager egne lover – utenfor det Gud vil! Ved dette blir de shirk; de setter noe annet – seg selv – lik Gud! Shirk er islams største «synd».

Hvordan erkjenne Gud, være Den høye nær? Koranen sier: «Gud er med den som gjør det gode.» Og: «Den som ikke hjelper faderløse, gir sultne å spise og står opp for trengende, erkjenner i virkeligheten ikke.» Faderløse, sultne og trengende – IS terroriserer dem.

Islam verdsetter intellekt og tenkning. Koranen sier: «Den som gjør godt, gis kunnskap og visdom.» Dette kan også tas med: «Gud er Det skjønne og liker det vakre.» Men intellekt, kunnskap og det vakre hører ikke IS til!

IS er mot rasjonalitet, refleksjoner og kunstneriske uttrykk. IS er bundet av former og riter. Å erkjenne Gud ligger ikke hos IS – som Koranen sier – i gode handlinger, barmhjertighet og det vakre, men i bokstavtro og rigide regler.

Koranen sier: «Ve den som ber, men glemmer sine moralske plikter.» IS ber – formelt og kaldt – uten tanke for etiske krav.

Koranen stiller menn og kvinner likt! For IS er det ikke slik. En kone er plassert under ektemannen, en datter under far eller bror og kvinner under menn i samfunnet. Kvinner er ikke selvstendige, uavhengige og ansvarlige individer.

En jurist i Saudi-Arabia har avgitt fatwa (lovtolkning) om at slaveri fortsatt er tillatt! IS handler med kvinner og jenter og henter aksept ved det.

Tenkningen til IS er wahabisme. Den stammer fra Abd al-Wahab. Han var en forkynner på 1200-tallet som ga sin versjon av «islam» – sekterisk og fanatisk, med åpen dør til å drepe andre. På 1700-tallet gikk wahabitene i allianse med saud´enes stamme, de etablerte den første Saudi-staten. I Saudi-Arabia i dag er wahabisme grunnleggende tenkning.

Fra 1970- og 1980-tallet har Saudi-Arabia hatt som mål å spre wahabisme til muslimer i verden. Saudi-Arabia har opprettet et finansielt system som gir penger til sympatisører, og for å kjøpe sympatisører, i en rekke land. Saudiske organisasjoner som Muslim World League sprer wahabi-bøker på alle språk, gir gaver og stipendier og betaler for skoler og moskeer. Det skjer også i Norge.

IS, Taliban og Al Qaida – og terrorister i Irak og Syria – er formet av wahabisme. Den tenkning, med støttespillere, må i fokus!

Koranen sier: «Profeten Muhammed er det beste eksempel.» Muslimer er enige om det. Men hvordan følge Profeten? Han kjempet for rettferd, det er lov. Koranen sier: «Om Gud ikke brukte noen til å holde andre tilbake, skulle jorda bli fylt med forfall.» Og konkret: «Kirker, klostre, synagoger og moskeer ville blitt ødelagt.»

Muslimer skal forsvare slike! De er «steder der Guds navn nevnes», sier Koranen. Men IS river dem ned – kirker, klostre og synagoger.

IS står mot islam – i dette som alt annet! Det må forklares og vises.


Kronikk i Dabladet, 05.04.2016

29290cookie-checkIS må imøtegås på islamsk grunnlag