Palestina og Israel

Det grunnleggende i Palestina-Israel-konflikten

Hva er det grunnleggende i Palestina-Israel-konflikten? Hvilke sannheter er det som ikke må glemmes, for at vi skal kunne forstå den?


Og hvilken historisk bakgrunn er det for konflikten og som vi må ta med oss og bevisstgjøre oss på, for å komme videre, så vi kan stille opp rettferdige og anstendige mål, og gjøre opp for all urett som er begått, så lang mulig, for å finne løsninger man kan leve med?

Dette er en påminning av en venn av meg, i skarpe ord, vil noen si, men nei, med sanne ord, vil jeg si! Om et grunnleggende element i konflikten, som må hentes frem for at vi skal komme videre, i retning av en sann fred:

«Det må fokuseres på den jødisk-israelske kriminelle, rasistiske grådigheten, som blir uttrykt i den etniske rensingen siden 1948, i ranet av jord og eiendom, og i den skamløse terroriseringen av de rettmessige innbyggerne! I stedet for en vilje til å reparere, ser vi en komfortabel tilfredshet med at de fortsatt «står for» disse forbrytelsene mot laverestående vesener, som om palestinerne var dyr. Og imens hyller vi «fredsvennlige jøder» som synes at ranet kan stanses nå, bare de får beholde det de har tatt, og som mener terroren kan reduseres betydelig, bare ofrene slutter å gjøre motstand, og dessuten frasier seg alle krav på rettferdighet.

Boikott-kampanjer får stadig større kraft, og får primært næring fra publikums gryende forståelse av at sionismen har gjort seg selv til en kriminell bevegelse som må stanses, i humanitetens og menneskerettenes navn. Vår viktigste oppgave er å gi forståelse for den grunnleggende kriminaliteten i det pågående ranet, og sekundært terroren i gjennomføringen av ranet.

Enkelte foreslåtte «fredstiltak» blir bare passive detaljer i denne djevelske matrisen, som et skjærebrett under den sionistiske kniven. Jeg er mer interessert i de skamløse forbryterne som bruker kniven. De må beskrives, analyseres og kriminaliseres slik vi gjør med andre kriminelle, andre terrorister.»

Og da tillater jeg meg denne konklusjon:


Den eneste sanne løsning på Palestina-Israel-problemet er at ofrene/flyktningene får komme hjem og at det blir opprettet en ny, demokratisk stat i hele Palestina-Israel, fri for rasisme og sionisme, til erstatning for det sionist-jødiske regimet.

26610cookie-checkDet grunnleggende i Palestina-Israel-konflikten