Islamsk tro

Du’a (bønn)

Å Gud! Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra kunnskap som ikke er til nytte,
fra et hjerte som ikke er ydmykt,
fra en sjel som aldri blir fornøyd
og fra en bønn som ikke blir besvart.
Å Gud! Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra å gjøre feil og bli urettferdig behandlet,
fra å være misunnelig eller bli misunt
og fra å undertrykke og bli undertrykt.
Å Gud! Gi meg veiledning
og fri meg fra det onde
som kommer fra min selviskhet.
Å Gud! Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra Ildens prøvelse og fra Ildens pinsler
og fra det onde i fattigdom og rikdom.
Å Gud! Gi meg bevissthet om Deg
og rens den.
Du er den beste til å rense.
Du er sjelens Vokter og Herre.
Å Gud! Jeg søker beskyttelse hos Deg
mot udugelighet, dovenskap, feighet, gjerrighet og lediggang.
Og jeg søker beskyttelse hos Deg
fra gravens pine,
og jeg søker beskyttelse hos Deg
fra livets og dødens prøvelser,
skyldens byrde og menneskers maktbegjær.
Å Gud! Vi søker beskyttelse hos Deg
fra prøvelsens smerte,
fra fortapelsens dyp,
fordervelsens elendighet
og fiendens ondskapsfullhet.
Å Gud! Jeg søker beskyttelse hos Deg
mot all uavhengighet utenom av Deg
og fra ydmykhet utenom fra Deg
og fra frykt utenom fra Deg.
Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra at jeg noen sinne måtte si en løgn
eller begå umoral,
eller bli hovmodig og selvtilfreds
på grunn av Deg.
Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra fiendens sammensvergelser,
uhelbredelige sykdommer,
håpløshet,
tilbakedratt hjelp
og hevnens plutselige og drepende slag.
Å Gud! Jeg søker beskyttelse hos Deg
fra å lengte etter det som er bortenfor lengselen.
Å Gud! La mitt liv være for Deg,
la meg alltid komme Deg i hu,
være takknemlig mot Deg,
lyde Deg,
være ydmyk foran Deg,
sukkende og angerfull.
Min Herre, ta imot min anger,
rens meg fra misgjerninger,
besvar mine bønner,
veiled mitt hjerte,
la min tunge tale rettferdig
og bannlys all ondskap fra mitt hjerte.

16490cookie-checkDu’a (bønn)