Islamsk tro

Hvordan er man muslim?

Kjære venn! Mange har spurt hvordan man er muslim. Hva må man tro? Er det viktig å være på en spesiell måte? Og er ikke det sært og kipt? Nei, egentlig er dette ganske greit!


Det er slett ikke vanskelig? Og ikke sært og spesielt. Kanskje er du alt muslim allerede, uten egentlig å vite det? For når regnes en som muslim? Troen er viktigst.

Muslimsk tro
Og troen er ikke særlig spesiell. Den grunnleggende tro er dette:
– Gud finnes! Og det er bare én Gud!
– Muhammed var et sendebud, en profet, fra Gud.

Kan du tro dette, så er du en muslim! Verre er det ikke. Det finnes andre tanker også, men de er ikke så grunnleggende. Tror du det som over er nevnt, så er du muslim.

Det er andre ting å tro, som at det er et liv etter døden, at vi skal svare for Gud det vi har gjort, og at det finnes et paradis og et helvete. Muhammed lærte oss å be bønner, betale velferdsskatt, gjøre pilegrimsreise til Mekka, og andre ting. Men dette er ikke det grunnleggende i troen.

Så hvorfor ikke bli muslim? Det er bare å slå fast det som er sant: At Gud finnes, og er én. Og at Muhammed var et sendebud, en profet, fra Gud.

Konvertering
Må du gå til en moske for konvertering? Nei, slett ikke, om du ikke ønsker det. Du kan si troserklæringen over, og mene det. Og du er muslim. Men om du ønsker det, kan du gå til en moske og si troserklæringen der. Så kan det bli en fest også. Skjønt festen kan du ha for deg selv, eller blant venner, hjemme.

Måter å være på
Må du endre på din måte å kle deg? Si spesielle ting, mene hva andre mener? Å høre til i en flokk blant andre? Nei, vær deg selv! Hvem andre kan du vel være? Vær trygg på den du er.

Men når du har med deg en gudstro i dagen, er det vel naturlig at en jenker seg litt i livet etter den.

Islam er ikke «religion!
Alle er kanskje ikke enige, og mener islam er en «religion». Jeg vil si islam er en søken etter sannhet, hjelp til å finne ut hva som er rett og sant! Verre er det ikke. Og så er en muslim.

28790cookie-checkHvordan er man muslim?