Islamsk tro

Islam Net feiltolker islam

Farad Qureshi, leder i Islam Nett, skriver i en kronikk i VG 25. juli om hva han mener om «homofili, steining og dødsstraff». Det er skremmende lesning.


«Skremmende» fordi det er dogmatisk, lukket og henvisende til en tidligere tid. Og mer enn det: Hva han skriver, har heller ikke moralsk grunnlag for den tiden Farad referer til.

Farad legger ikke Koranen til grunn, slik han hevder, og går derfor feil! Han setter sitt intellekt til side, anfører han – «i sammenlikning med Herren». Som om det skulle være et poeng! Koranen verdsetter intellekt og tenkning! Kunnskap og visdom – er «belønning for dem som gjør godt», sier Koranen (28,14). Takk og anvend det.

«Den ynkeligste av Guds skapninger er den som ikke bruker fornuft», står det! (Koranen 8,22). La meg ta med dette: «De blir veiledet av Allah, som bruker forstand, lytter til det som blir sagt i Budskapet og følger det beste i det!» (39,18) Tenk, bruk det beste i det!

Det beste for vår tid! For: «Det er en lov for hver tidsepoke», sier Koranen (13,38.) Islam Nett bør søke den.

29350cookie-checkIslam Net feiltolker islam