Islamsk tro

Islam og jihad

Jihad ? det er vel farlig? Er ikke det når «muslimer dreper andre», slik som noen vil si? I mange aviser vil man kunne få inntrykk av det. Men det er løgnaktig og farlig å antyde et slikt syn. Derfor disse raske tanker, om hva jihad er.


 1. For det første: Hva betyr ordet jihad? Ofte blir jihad (slurvete og tendensiøst) oversatt med «hellig krig». Men det er slett ikke riktig! Jihad betyr egentlig «hellig streven» – det vil si at man strever og anstrenger seg for noe som man mener er riktig. Man kan «streve» slik på mange måter. Man kan gjøre det både fysisk og åndelig. Hvis noen vil rane huset ditt, og slå både kone og barn ? så har du i islam plikt til å stanse det! Du er pålagt å stå opp for å hindre den angriperen i overgrepet. Og om du gjør det, og forsvarer det som er rett og riktig, så gjør du jihad. Og skulle du bli drept i dette, så regnes du faktisk som martyr. Fordi du har gjort det som er riktig.
 2. Islam ? og heller ikke kristendom ? oppfordrer deg til å være pasifist, det vil si ikke å kunne ta igjen, også om nødvendig fysisk, når det skjer et overgrep. Du har rett og plikt til å stoppe dem som står for overgrepet. Det er faktisk et pålegg i islam ? og derfor blir dette del av en «hellig streven», at du kjemper for rettferdighet. Koranen sier at dersom ikke Gud lot noen forsvare seg mot andre, så ville «moskeer, kirker, synagoger og klostre» så visst blitt ødelagt! Så muslimer er altså pålagt å forsvare både moskeer, kirker, synagoger og klostre, som del av en «hellig streven».
 3. All «fysisk jihad» i islam er kun i selvforsvar! Koranen sier flere steder at muslimer (og andre) aldri skal begå «aggresjon»! De skal ikke starte noen uoverensstemmelse, og aldri går over Guds «grenser», for anstendig og rettferdig handling. Det er et påbud fra Gud.
 4. Og om den som står for urett gir seg, og ikke lenger opprettholder uretten, så er muslimer pålagt fred! Koranen sier at om den andre da tilbyr fred, så skal du gi ham fred.
 5. Dette var om fysisk jihad. Men det finnes også en åndelig jihad ? og fortsatt er det «hellig streven». Og dette, sa profeten Muhammed, er den streven du må føre med deg selv. Muhammed sa også om de to ENGINEr for jihad, «hellig streven», at den fysiske er «den mindre jihad», og den åndelige er «den større jihad».
 6. Den «større jihad» er viktigst! Den er den tyngste og vanskeligste. Den «mindre» jihad ? altså den fysiske ? er lettere å håndtere, når det kommer til stykke. Og dette selv om den skulle koste deg livet.
 7. Om «den større jihad»: Det er den åndelige jihad, den du må føre med deg selv. Det er kampen mot ditt eget indre. Du har egoistiske og selviske tanker. Iblant kan du være urettferdig. Kanskje har du grådige tendenser? Kan det hender du setter rettferdighet til side, for å nå et ønsket mål? Og hva er det egentlig du ønsker: er det verdslige og egoistiske ting? Kan det for eksempel være makt og penger? Kan du komme til å lure din neste for det? Kan det iblant være lett å gripe til løgner? Hender det du søker uhederlige mål? Ja ? hvilke «guder» har du egentlig, hva er det du trakter etter? Er det det rette og egentlige mål (som muslimer, kristne og andre sier skal være Gud)? Eller søker du til andre «guddommer»? Som du tror kan være nyttige for deg i livet?
 8. Kampen mot slike innfall, ønsker og egoistiske tanker, kan være den «tyngste» kampen, i det du daglig har stilt opp som mål. Det er «den store» jihad, i forhold til «den mindre» jihad, i hva du strever etter.
 9. Muhammed var en gang på vei fra et militært slag (der fienden kjempet mot rettferd), og hjem til sitt daglige sivile liv, blant familie og venner, i den jevne hverdag. Og han sa til sine følgesvenner: «Nå går vi fra den lille jihad til den store jihad.»
 10. Den store jihad fører du mot deg selv. I dette ligger også kravet om å ville gi til andre, hjelpe fattige og foreldreløse, og dem som trenger det.
 11. Og gir du bare litt av din overflod? Det er en dårlig «jihad». Eller gir du av det som du egentlig helst ville beholde selv? Det er en større jihad.
 12. Og har du ingen ting å gi, så hent i hvert fall frem et vennlig smil! Det kan også være jihad.
25980cookie-checkIslam og jihad